icon-arrow-right

Wanden

Vanwege het grote arsenaal aan materieel kan VSF afhankelijk van de bodemopbouw en omgevingsfactoren nagenoeg elke vorm vorm bouwputwand of kademuur uitvoeren. Ook de engineering hiervan kan in eigen huis worden gedaan.

Boorpalenwanden

Een boorpalenwand is een in de grond gevormde wand van schroefboorpalen. Bij een grondkerende wand worden de palen 5 a 10 cm los van elkaar gezet. Bij een grond- en waterkerende wand worden de...

Lees meer

Bouwkuipen

VSF heeft reeds diverse bouwkuipen geformeerd. Deze bouwkuipen waren op diverse manieren opgebouwd. VSF heeft de technieken in huis om de bouwkuip in damwand, combiwand, diepwand of boorpalenwand...

Lees meer

Combiwanden

VSF heeft voor diverse opdrachtgevers combiwanden aangebracht. Combiwanden zijn keerwanden die worden opgebouwd uit een combinatie van buispalen en damwand, waarbij de palen voor de sterkte van de...

Lees meer

Damwand indrukken trillingsvrij

Het aanbrengen van damwand gebeurt normaal gesproken met behulp van een trilblok. In diverse situatie is het in verband met mogelijke schade door zettingen echter niet toelaatbaar om de planken...

Lees meer

Damwand slotverklikkers

Om te controleren of damplanken in het slot blijven kan Volker Staal en Funderingen de damplank voorzien van een elektrisch meetsysteem dat het aaneengesloten blijven van de damplanken tijdens het...

Lees meer

Stalen Damwand

Op diverse locatie heeft VSF stalen damwanden toegepast. VSF heeft een ontwerpafdeling die de damwand zelf kan berekenen. Indien de omgeving en de constructie het toelaat wordt bij de bouwkuipen...

Lees meer

Dichtingswanden

Dichtingswanden zijn in de grond gevormde aaneengesloten elementen van een slecht doorlatend materiaal. Ze belemmeren horizontale grondwaterbewegingen en isoleren daarmee een terrein in...

Lees meer

Diepwanden

Diepwanden zijn in de grond gevormde aaneengesloten betonnen elementen. Ze kunnen dienen als grond- en/of waterkering en kunnen grote belastingen overbrengen. De gebruikelijke wanddikten zijn...

Lees meer

Injectiewanden

Poreuze grond kan worden geïnjecteerd met een mengsel van waterglas en een harder. Dit gebeurt met een relatieve lage injectiedruk. Hiermee worden de korrels aan elkaar gekit, zodat een...

Lees meer

Jetgroutschermen

Jetgrouten is een injectiesysteem op basis van een zeer hoge druk, dat kan worden toegepast in alle grondsoorten. Groutlichamen met vooraf te bepalen vorm, hoogte en diepte kunnen zodanig worden...

Lees meer

V-polder

Nederlanders zijn vertrouwd met het idee dat een deel van het land bestaat uit polders die voor een groot deel zijn gelegen onder de zeespiegel. De definitie van een polder is 'een door dijken...

Lees meer
+