Zoeken
Wave helm

Wees Alert! Veiligheid Eerst!

Veiligheid staat bij ons voorop bij alles wat we doen. Maak kennis met ons veiligheidsprogramma WAVE.  

WAVE

Meer dan regels. Een manier van werken. Veiligheid staat voorop in alles wat we doen. Bij VSF beperkt de ambitie om de veiligste aannemer te zijn zich niet alleen tot woorden. Wij staan op de vierde trede van de Safety Culture ladder (de Veiligheidsladder) - Proactief, bedrijfsbreed bewustzijn voor veiligheid

In een proactieve cultuur ligt de focus op houding en gedrag, het vergroten van veiligheidsbewustzijn en het managen van onverwachte gebeurtenissen. Iedereen in het bedrijf is alert en dagelijks bezig met het voorkomen van onveilige situaties. Medewerkers zijn goed geïnformeerd en zien bewust veilig werken als een gedeelde verantwoordelijkheid. Het is vanzelfsprekend dat iedereen elkaar helpt herinneren aan de afspraken die zijn gemaakt, zowel intern als extern. Het management faciliteert en stimuleert actieve betrokkenheid van de medewerkers. Treden er toch incidenten op, dan worden die gebruikt om van te leren en herhaling te voorkomen.

Kernwaarde: Veiligheid - We werken veilig of we werken niet

Onze veiligheidsregels

 

 •  Gebruik de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)
 •  Zorg voor veilige afzetting bij de werkplek
 •  Gebruik de juiste (goedgekeurde) arbeidsmiddelen en gereedschappen
 •  Zorg voor een opgeruimde werkplek
 •  Doe een LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse)
 •  Niet werken of rijden onder invloed van alcohol en/of drugs
 •  Niet roken buiten de daarvoor bestemde gebieden.

Waarden en regels

Veiligheid moet voortdurend in ons bewustzijn zijn verankerd. Dat realiseerden we ons al vroeg. De naam en pay-off van het veiligheidsprogramma van VolkerWessels werden bij Van Hattum en Blankevoort geboren: 'Wees Alert! Veiligheid Eerst!' WAVE kent een aantal belangrijke veiligheidswaarden en veiligheidsregels waarmee we onveilige situaties willen voorkomen.

Onze veiligheidswaarden

 

 • Consequent: Veiligheid is onderdeel van alles wat we doen
 • Verantwoordelijk:Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en die van anderen
 • Leerbereid:Ik wil leren van ongevallen en bijna-ongevallen
 • Open: Ik spreek anderen aan op onveilig gedrag en veiligheid
 • Actie: Ik stop onveilig werk; zo nodig leg ik het werk stil
 • Respect: Ik accepteer dat ik aangesproken word op veiligheid
 • Eerlijk: Ik meld alle ongevallen en bijna-ongevallen