Zoeken

Grondbevriezen

Bij grondbevriezing wordt het aanwezige grondwater bevroren. Het principe bij grondbevriezen is het onttrekken van warmte uit de grond totdat het grondwater bevroren is.  De effecten die optreden: waterondoorlatendheid van het bevroren grondmassief sterkte toename van het bevroren grondmassief. In vrijwel alle grondsoorten kan grondbevriezen worden toegepast, mits het grondmassief genoeg water bevat (minimaal 10%)  De grond wordt bevroren door middel van het aanbrengen vrieslansen, deze kunnen worden ingestort aan de rand van een betonconstructie of worden aangebracht middels inboren.  De vrieslansen worden gekoeld door vloeibare stikstof van -196 graden Celsius of door middel van pekel vriezen. Met meet- en regeltechniek wordt het bevroren grondlichaam tijdens het proces gemonitord.

Bevriezen van de ondergrond voordat de betonnen vloer open gezaagd wordt.JPG

Toepassing

 • De vriestechniek is te gebruiken voor de bouw van dwarsverbindingen of voegovergangen.
 • Doorvoeringen die voor tijdelijke aard moeten worden afgedicht. Bijvoorbeeld een doorvoering van een grote leiding door een damwand gat waar in later stadium geen oplegging mag ontstaan.
 • Afdichten van lekkages (indien grondwaterstroming beperkt is)
 • Toepasbaarheid in slecht doorlatende gronden, waar injectiemethoden moeilijker inzetbaar zijn.
 • Als noodoplossing te gebruiken wanneer er een calamiteit is. maar ook in de ontwerpfase mee te nemen als tegenhanger voor jetgrouten en injecteren.
 • Werken in zeer dichte bebouwing. 
 • Werken waar een beperking in de hoogte is, danwel slecht bereikbare plaatsen.
 • Daar waar geen milieu oneigen stoffen in de grond mogen achterblijven, wanneer de te maken constructie gereed is, kan het vrieslichaam ontdooien. Alleen de vrieslansen blijven achter (eventueel ook nog te verwijderen).
 • Toepassing van grondvriezen als hulpconstructie in een reeds verontreiniigde grond. Door het niet weghalen van grond met deze techniek, geen verhoogde afvoer/reinigingskosten. Naast waterdichtheid kunnen er ook constructieve eigenschappen aan het lichaam worden ontleend.
 • Risicovolle projecten m.b.t. waterdichtheid, zoals dwarsverbindingen van boortunnels.  

Omgevingsfactoren

 • In kleine ruimten te maken. 
 • Trillings- en geluidsarm.
 • Ruimtebeslag eenvoudig in te delen.
 • De boringen zijn onder een helling aan te brengen.
 • Boringen tegen de waterdruk in mogelijk.
 • Alle grondsoorten met minimaal 10% water.

Voor- en nadelen

 • Een trillings- en geluidsarme methode, toepasbaar in elke grondsoort. 
 • Flexibel door korte voorbereidingstijd, korte invriestijd met stikstof.
 • Betrouwbaar en waterdicht. 
 • Milieuvriendelijk.
 • Optisch dure methode, echter met de juiste wegingsfactoren m.b.t. risico's vaak de beste prijs-kwaliteitsverhouding.
 • Denk aan risicovolle en planning kritische werkzaamheden.
 • Tijdsafhankelijk methode.

Waar toegepast

Naam project

Opdrachtgever

Vriezen Entree Van Goghmuseum, Amsterdam

Bouwbedrijf Van der Spek bv

Vriezen diepwandvoegen Noord-Zuidlijn, Amsterdam

Max Bögl

Dwarsverbindingen Statentunnel, Rotterdam

Arge VST

Voegverbindingen 3 caissons Noord-Zuidlijn, Amsterdam

Heijmans