Zoeken

Diepwanden

Diepwanden zijn in de grond gevormde aaneengesloten betonnen elementen. Ze kunnen dienen als grond- en/of waterkering en kunnen grote belastingen overbrengen. De gebruikelijke wanddikten zijn 0,40-0,60-0,80-1,00-1,20 en 1,50 meter en grote dieptes (tot 60m) zijn haalbaar. Het is mogelijk dicht langs belendingen te werken en de wanden te integreren met de definitieve constructie. Grote kerende hoogten en hoge funderingsbelastingen zijn mogelijk. De sleuven worden geformeerd middels het graven met een speciale draadgrijper. De stabiliteit van de sleuf wordt tijdens het graven gewaarborgd door een spoeling van bentoniet en water.  Als de sleuf op diepte gekomen is, wordt de in de sleuf aanwezige bentonietsuspensie ontzand en vervangen door een gezuiverde spoeling. Vervolgens worden de voegprofielen en de wapening geplaatst. De korf is grofmazig opgebouwd om een goede hechting aan de beton te waarborgen. Tevens worden afstandhouders aangebracht om de vereiste dekking te waarborgen. De voegprofielen zorgen voor een goede aansluiting met het aanliggende paneel. Binnen de wapeningskorf wordt een stortbuis geplaatst, welke aan de bovenzijde van een trechter is voorzien. Hierin wordt de beton rechtstreeks vanuit de betonmixer, middels de contractormethode, gestort. Wanneer het storten gereed is en de beton voldoende is opgestijfd om zijn eigen gewicht te dragen, worden de voegbuizen getrokken. Er zijn twee principes voor het vervaardigen van diepwanden, te weten: de starter-volger methode en de primair-secundair methode. Ook zijn er meerdere systemen voegprofielen. Hierin moet vooraf worden gekozen.

W15-034 IMG_8841.JPG

Toepassing

Diepwanden worden onder andere toegepast als:

 • kelderwand in grote gebouwen, parkeergarages en dergelijke;
 • wanden van spoor- en metrotunnels;
 • funderingselementen voor gebouwen, viaducten, bruggen en dergelijke;
 • omsluitingen van diepe bouwputten in bebouwde omgeving.

Omgevingsfactoren

 • Het diepwandmaterieel is grootschalig.
 • Er is behoefte aan een redelijk groot oppervlakte voor de bentonietcentrale.
 • Er moet rekening worden gehouden met opslag- en opstelruimte van o.a. bentonietbassins, ontzandingsinstallatie, voegprofielen, wapeningskorven en betonmixers.
 • Voorafgaand aan de productie moeten geleidewanden worden gemaakt.

Voor- en nadelen

 • Diepwanden worden geluidarm en trillingvrij uitgevoerd.
 • Diepwanden hebben een zeer hoge draagkracht. Harde grondlagen kunnen zonder problemen gepasseerd worden.
 • Het systeem is niet gevoelig voor kleine obstakels in de ondergrond.
 • Het is een product wat zonder verdere noemenswaardige afwerking in tunnels en kelders kan functioneren.
 • Absolute waterdicht is niet te garanderen.
 • Wandaanzicht heeft een grillig verloopt

Waar toegepast

Naam Project

Opdrachtgever

HAUT, Woongebouw Blok 1, Amsterdam

J.P. van Eesteren 

Rotterdamse Baan, Den Haag

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling 

Zeesluis, IJmuiden 

OpenIJ EPC v.o.f. 

Dijkversterking Krimpen aan de Lek

GMB Civiel

Dijkversterking Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

A4 Delft-Schiedam

Combinatie A4All

Aanpassen pijlers spoorbrug Nevengeul, Nijmegen

Prorail

Bouwput Stadskantoor,  Venlo

Ballast Nedam Funderingstechnieken

Dijkversterking Lekdijk, Lekkerkerk

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

Aanpassen Boulevard, Scheveningen

Combinatie Zeefront v.o.f.

Parkeergarage Westerstraat, Emmen

Strukton Civiel Projecten

Parkeergarage De Tricotage, Veenendaal

Welling Didam

Kademuren 2e Maasvlakte, Rotterdam Maasvlakte

Comb. Van Hattum en Blankevoort / BAM Civiel