icon-arrow-right
HomeFunderingen

Funderingen

Ankers

Voor het verankeren van de bouwputwanden heeft VSF diverse soorten ankermachines en boorstellingen beschikbaar. VSF heeft ook veel ervaring met het installeren van zuigankers.

Lees meer

Caissons en luchtdruktechnieken

Wij beschikken over veel evaring met caissontechnieken en luchtdrukwerk.

Lees meer

Grondverbetering

Voor die situatie waarbij bestaande bodemopbouw onvoldoende is, kan VSF op diverse manieren verbetering van de bodem uitvoeren waardoor bouwwerken uitvoerbaar worden.

Lees meer

Palen

VSF heeft veel kennis en ervaring in het berekenen, leveren en aanbrengen van een grote varieteit aan paalfundaties, zowel op land als op water en zowel geheid, geboord als gegraven.

Lees meer

Wanden

Vanwege het grote arsenaal aan materieel kan VSF afhankelijk van de bodemopbouw en omgevingsfactoren nagenoeg elke vorm vorm bouwputwand of kademuur uitvoeren. Ook de engineering hiervan kan in...

Lees meer

Materieel t.b.v. funderingen

Een overzicht van een deel van het materieel van Volker Staal en Funderingen wat gebruikt wordt voor het uitvoeren van funderingswerken.

Lees meer
+