icon-arrow-right
HomeFunderingenGrondverbetering

Grondverbetering

Voor die situatie waarbij bestaande bodemopbouw onvoldoende is, kan VSF op diverse manieren verbetering van de bodem uitvoeren waardoor bouwwerken uitvoerbaar worden.

Compenserend grouten

Door middel van een injectie kan er scheurvorming in een bodemlaag worden gecreëerd. Hiervoor worden injectiebuizen ingebracht met manchetten in de juiste bodemlaag.  Injectie vind...

Lees meer

Diepteverdichting

Diepteverdichting is het met een trilnaald verdichten van de bodem. Het trilblok bevindt zich hierbij niet in de naald zoals bij andere systemen maar op de trilnaald. Door het in trilling brengen...

Lees meer

Dynamisch consolideren

Dynamisch consolideren is een methode om een grondpakket te verdichten met behulp van een valgewicht. Het wordt gebruikt om te verwachten terreinzettingen versneld tot stand te brengen en zodoende...

Lees meer

Grondbevriezen

Bij grondbevriezing wordt het aanwezige grondwater bevroren. Het principe bij grondbevriezen is het onttrekken van warmte uit de grond totdat het grondwater bevroren is.  De effecten die...

Lees meer

Horizontale Bodeminjectie

Een horizontale bodeminjectie wordt toegepast indien het grondwaterregime in en nabij een te creëren bouwput een belangrijke rol speelt. Met name in een bebouwde omgeving is het vaak niet...

Lees meer

Jetgrouten

Jetgrouten (ook wel VHP-grouting genoemd) is een injectiesysteem op basis van een zeer hoge druk, dat kan worden toegepast in alle grondsoorten. Groutlichamen met vooraf te bepalen vorm, hoogte en...

Lees meer

Stabiliserende Bodeminjectie

Beperkte ruimte voor het maken van kelders en (lift)putten, zettingsgevoelige omgeving, fundaties met onvoldoende draagvermogen, belastingtoenames op constructies, hinder of oponthoud van verkeer,...

Lees meer
+