Zoeken

Compenserend grouten

Door middel van een injectie kan er scheurvorming in een bodemlaag worden gecreëerd. Hiervoor worden injectiebuizen ingebracht met manchetten in de juiste bodemlaag.  Injectie vind meestal plaats met een op cement gebaseerde grout. Het gaat er om de scheur zo snel als mogelijk vol te zetten met een snel opstijvend injectiemiddel. Op deze wijze zullen de scheuren slechts minimaal weer worden dichtgedrukt. Door dit in meerdere fasen uit te voeren gecombineerd met goede monitoring kan op deze wijze verdichting van de grond worden gerealiseerd. Ook is het mogelijk om zo zettingen van constructies of het maaiveld te compenseren.

compaction grouting 1.jpg

Toepassing

De toepassing van compenserend grouten is het corrigeren van ontspanning in de korrelopbouw of zettingsverschijnselen. Door de verdringing van de grond worden de grondkorrels stevig tegen elkaar gedrukt. Vervolgens kan ook het maaiveld worden geheven. De methode kan worden gebruikt als corrigerende maatregel bij zettingsgevoelige en risicovolle werkzaamheden zoals: - zettingen als gevolg trillingen. - zettingen als gevolg van tunnelboormachines. - zettingen als gevolg van lekkages of grote vervormingen.

Omgevingsfactoren

  • In beperkte ruimten te maken.
  • De techniek is trillingsvrij en geluidsarm.
  • Geen uitkomende grond.
  • Beperkt ruimtebeslag.

Voor- en nadelen

  • Een trillings- en geluidsarme methode.
  • Flexibel door korte voorbereidingstijd.
  • Methode behoeft een zeer actieve monitoring.

Waar toegepast

Naam project

Opdrachtgever

A2 Hooggelegen, Utrecht Trajectum Novum