Zoeken

Combiwanden

VSF heeft voor diverse opdrachtgevers combiwanden aangebracht. Combiwanden zijn keerwanden die worden opgebouwd uit een combinatie van buispalen en damwand, waarbij de palen voor de sterkte van de wand zorgen en de planken in principe alleen maar dienst doen als grondkering. Combiwanden worden toegepast als damwanden niet meer voldoen. De buispalen kunnen een diameter van 1820 mm en een lengte tot wel 40 meter hebben. De damplanken zijn meestal korter dan de palen, het puntniveau is vaak niet dieper dan 2 meter verder als de ontgravingsdiepte. Voor een juiste positionering wordt gebruik gemaakt van een heiframe en 2 maatvoerders die de paal vanuit 2 richtingen inzichten. Indien mogelijk en toegestaan worden de palen op diepte getrild, anders worden de palen in een latere fase op diepte geheid.

IMG_0363.JPG

Toepassing

Combiwanden worden toegepast bij definitieve of tijdelijke wanden met grote kerende hoogtes, zoals bijvoorbeeld kademuren en start- en ontvangstschachten van boortunnels.

Omgevingsfactoren

  • Combiwanden kunnen zowel vanaf water als vanaf land worden aangebracht. Indien aangebracht vanaf land is er vaak sprake van een aparte tijdelijke bouwkuip waarin de combiwand vanaf een verlaagd maaiveld kan worden aangebracht. Voor het aanbrengen zijn over het algemeen grote heistellingen en hulpkranen nodig met bijpassend ruimtebeslag.
  • De combiwanden zijn over het algemeen verankerd middels groutankers of MV-palen of bij bouwkuipen voorzien van stempels.

 

Voor- en nadelen

  • Met combiwanden kunnen grote kerende hoogtes worden gerealiseerd, met relatief lichte elementen waarvan de sterkte op maat gemaakt kan worden.
  • In voorkomende gevallen kan de wand onverankerd of ongestempeld worden toegepast.
  • Hoge producites (meters wand/dag) zijn mogelijk
  • Voor het aanbrengen is over het algemeen groot materieel nodig.
  • Het aanbrengen kan gepaard gaan met geluids- en trillingsoverlast. Deze overlast kan worden geminimaliseerd met speciaal hei-equipment en/of geluidsmantels.

Waar toegepast

Naam Project

Opdrachtgever

Hartel Tank Terminal, Rotterdam Maasvlakte

Van Hattum en Blankevoort

Rotterdamse Baan, Den Haag 

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling  

Zeesluis, IJmuiden

OpenIJ EPC v.o.f.

2e Julianasluis, Gouda

Van Hattum en Blankevoort

Kade 8 NOVA Terminals, Rotterdam-Pernis

Havenbedrijf Rotterdam

Ramspolbrug, Ens

Infrateam N50

Kademuur EMO, Rotterdam

Van Hattum en Blankevoort

Kademuren 2e Maasvlakte, Rotterdam Maasvlakte

Comb. Van Hattum en Blankevoort / BAM Civiel

Centrale Electrabel , Rotterdam

Visser & Smit Bouw 

Diverse Kunstwerken t.b.v. Verbreding A2, Utrecht

Van Hattum en Blankevoort

Landhoofden Kunstwerken A2, Utrecht

A2 Hooggelegen

Overkluizing verbreding A2, Utrecht

Combinatie A2