Zoeken

Stalen Damwand

Op diverse locatie heeft VSF stalen damwanden toegepast. VSF heeft een ontwerpafdeling die de damwand zelf kan berekenen. Indien de omgeving en de constructie het toelaat wordt bij de bouwkuipen de damwand getrokken. De damwand kan zowel vanaf ponton als vanaf het land worden aangebracht. De damwand kan geheid, getrild en trillingsvrij d.m.v. drukken worden ingebracht, het verwijderen kan trillend en trillingsvrij d.m.v. vijzelen worden uitgevoerd.

Sennebogen 6100 IMG_0953.jpg

Toepassing

  • Damwanden worden veelal als tijdelijke constructie toegepast in bouwkuipen en als definitieve constructie in bijvoorbeeld keerwanden.
  • VSF is gespecialiseerd in het aanbrengen en trekken van langere damwand (vanaf 18 meter). Hiervoor wordt door VSF ivm de maatnauwkeurigheid en het minimaliseren van het risico op slotopeningen meestal gebruik gemaakt van een makelaarstelling.

Omgevingsfactoren

Hoewel een trilblok op zich bijna geen geluid produceert, gaat het aanbrengen en verwijderen van damplanken wel gepaard met geluidsoverlast. Door het toepassen van hoog frequente trilblokken met variabel moment wordt de trillingshinder naar de omgeving tot een minimum beperkt. Door voor te boren of te fluïderen kan de hinder nog verder worden voorkomen, tevens wordt door het toepassen van een makelaarstelling de capaciteit van het trilblok optimaal gebruikt. 

Voor- en nadelen

  • Het trillend en heiend aanbrengen en verwijderen van planken gaat gepaard met geluid- en trillingsoverlast die door voorboren met of zonder betonietvulling of fluïderen kan worden verminderd.
  • Indien noodzakelijk kan damwand ook gedrukt worden waardoor de hinder tot een minimum wordt beperkt.

Waar toegepast

Naam Project

Opdrachtgever

Amsterdam, Renovatie Universiteitsbibliotheek UvA

Universiteit van Amsterdam 

Mastfundaties Tennet, Rilland

Van Hattum en Blankevoort

Reevesluiscomplex, Kampen

Isala Delta

Westluidense Poort, Tiel

Van Hattum en Blankevoort

Kade Mammoet , Schiedam

Van Hattum en Blankevoort

Doorstroomstation OTC Nic. Beetsstraat, Utrecht

U-Centraal vof

Ligplaatsen Calandkanaal, Rozenburg

Havenbedrijf Rotterdam

SAA-One A1-A6 diverse locaties, Diemen

Bouwcombinatie Saaone

Dijkversterking Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

Kademuur Nova terminal,  Rotterdam Pernis

Havenbedrijf Rotterdam

Bouwkuip ECCR, Rotterdam

Van Hattum en Blankevoort

Kade PUMA, Rotterdam Maasvlakte 

Puma 

Fundering Site Centrale, Rotterdam Maasvlakte

Visser & Smit Bouw

Parkeergarage Carrefour, Leiden

Visser & Smit Bouw

Parkeergarages Carlton WTC, Almere

Visser & Smit Bouw

Werkeiland Westerschelde, Zandvliet

Visser & Smit Hanab