Zoeken

Stabiliserende Bodeminjectie

Beperkte ruimte voor het maken van kelders en (lift)putten, zettingsgevoelige omgeving, fundaties met onvoldoende draagvermogen, belastingtoenames op constructies, hinder of oponthoud van verkeer, verstoorde of ontoereikende grondopbouw zoals aardbevingsgevoelige gebieden, vastgestelde grondwaterregimes en dijk- of taludstabiliseringen. Dit zijn allen voorbeelden van beperkende situaties en voorwaarden waar stabiliserende bodeminjectie een oplossing biedt, zodat constructies uitvoerbaar worden. Wij hebben een groot scala aan injectietechnieken “in huis” en beschikken over veel kennis en uitgebreide ervaring. Vanzelfsprekend voert VSF dit uit met eigen personeel en materieel. Voor iedere vraag hebben wij een specifieke oplossing welke door onze eigen ingenieurs ontworpen worden.  

W16-041 IMG_2123.JPG

Toepassingen

Afhankelijk van de toepassingen en de gevraagde kwaliteit, zijn verschillende stabiliserende bodeminjecties toepasbaar:

 • Grondversteviging door hardgelinjectie middels waterglas en harder;
 • Grondversteviging door injectie van ultrafijn gemalen cement;
 • Grondversteviging middels BioGrout door het injecteren van specifieke, ook natuurlijk voorkomende bacteriën en hulpstoffen;
 • Lekkagedichting met BioSealing door het injecteren van specifieke voedingsstoffen en mineralen;
 • Herstellen van de pakkingsdichtheid of verzakkingen door compenserend grouten.

 

De benodigde functie, locale grondgesteld en werkomstandigheden zullen bepalend zijn voor de keuze. Wij zullen in ons advies ook een vergelijk maken met alternatieve technieken, zoals jetgrouten, grondbevriezen, mechanisch verdichten of vernagelde grondconstructies.

 

Stabiliserende bodeminjectie wordt toegepast in goed doorlatende grondlagen, bijvoorbeeld zand.

Nadat door grondonderzoek is vastgesteld of de bodem geschikt is voor injectie, zal een definitief ontwerp worden gemaakt.

Het te kiezen injectiemiddel, raster, de injectiesnelheid en -volgorde zijn bepalend voor het resultaat.

De injectielansen worden in de grond getrild of met behulp van een boorspoeling aangebracht. Het injectiemiddel wordt in de juiste dosering gemengd en vervolgens via manchetten in de injectielansen op beheerste wijze in de grond gepompt. Er kan gelijktijdig door meerdere lansen worden geïnjecteerd.

Door overlappende kolommen te injecteren kunnen er wanden geformeerd worden waar constructieve en waterkerende eigenschappen aan ontleend kunnen worden.

 

Door een keermuurconstructie (al dan niet verankerd of gestempeld) te berekenen kunnen deze injecties oplossing bieden als:

 • Grond- en waterkerende schermen voor bouwputontgravingen direct naast belendingen of binnen en onder bestaande funderingsconstructies;
 • Taludstabilisaties onder de landhoofden van viaducten en bruggen ten behoeve van weg- of spoorverbredingen;
 • Liftputten in bestaande (monumentale) gebouwen;
 • Aansluitingen op (dam)wanden of herstel van open damwandsloten waarbinnen ontgraven moet worden .

 

Verdere toepassingen zijn:

 • Funderingsherstel en ondervanging van bestaande gebouwen.
 • Grondstabilisaties voor leidingboringen.
 • Afdichten van combiwanden, damwanden of diepwand lekkages.

Voor- en nadelen

 • De techniek is trillings- en geluidsarm.
 • Rekening houden met grillige vormen van de injectiemassieven.
 • Beperkt ruimtebeslag en in kleine ruimten te maken.
 • Toepasbaar onder bestaande funderingen of belendingen.
 • Boringen kunnen onder een helling gemaakt worden.
 • Injecteren is alleen mogelijk in zand- en grindlagen.
 • Boorspoeling op werkniveau tijdens aanbrengen lansen.

 

 

 

Waar toegepast?

 

Naam project

Opdrachtgever

Jetgrouten rioolleiding, Houten

VolkerRail

Schuilingervliet HSL, Rotterdam

Prorail 

Winkelcentrum Hilvertshof, Hilversum

Boele & Van Eesteren

Loenersloot, Taludstabilisering Loenerslootsebrug

Rijkswaterstaat

Versterken paalfundering Schuilingervliet HSL Z, Rotterdam

Prorail

A2 Hooggelegen, Utrecht

Van Hattum en Blankevoort

Den Haag, Uitbreiding Mauritshuis

Stichting Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis

Amersfoort, Taludstabilisering verbreding rijkswegen A27/A28 Rijkswaterstaat
Den Haag, Gebouw Stichthage Ballast Nedam
Haarlem, Ripperda Kazerne Bouwcombinatie Ripperda
Amsterdam, Station Rokin Noord-Zuidlijn Max-Bögl
Den Haag, Bustunnel ADO Gemeente Den Haag