Zoeken

Diepteverdichting

Diepteverdichting is het met een trilnaald verdichten van de bodem. Het trilblok bevindt zich hierbij niet in de naald zoals bij andere systemen maar op de trilnaald. Door het in trilling brengen van de naald komt ook de naastliggende grond in trilling waardoor er een betere pakking ontstaat. De mate van verdichten is afhankelijk van de samenstelling van de grond: zo mag er geen te hoge fractie slib of klei in de grond aanwezig zijn. Wanneer voorafgaand aan het verdichten het materiaal wordt aangevuld kan door een juiste samenstelling van het aan te vullen materiaal te kiezen het verdichtingsresultaat significant vergroot worden. Voorafgaand aan het vastleggen van een verdichtingsstramien wordt een proefveld met verschillende hart op hart afstanden gemaakt waaruit na sonderen de meest economische maat wordt bepaald.

Liebherr 875 liebherr 640 3.jpg

Toepassing

Diepteverdichten wordt toegepast in situaties waarbij niet in lagen kan worden aangevuld danwel verdicht of waar er geen aanvulling plaats vindt. Het verdichten kan zowel vanaf ponton als vanaf maaiveld worden uitgevoerd. 

Omgevingsfactoren

  • Niet trillingsvrij
  • Maaiveld naderhand afvlakken en naverdichten met trilwals

Voor- en nadelem

  • Fundering mogelijk zonder funderingspalen.

Waar toegepast

Naam project

Opdrachtgever

Zeesluis, IJmuiden

OpenIJ EPC v.o.f.

Kademuren 2de Maasvlakte  

Comb. Van Hattum en Blankevoort / BAM Civiel