Zoeken
Werken onder luchtdruk002.jpg

Caissons en luchtdruktechnieken

Wij beschikken over veel ervaring met caissontechnieken en luchtdrukwerk.

20170929_143753.jpg

Open caissons afzinken

Bij open caissons wordt een constructie op het maaiveld gebouwd en daarna van binnenuit ontgraven al dan niet in den natte. De eigenlijke vloer van de constructie ontbreekt dan in eerste instantie. Tijdens het ontgraven zakt de constructie in de grond. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het eigen gewicht van de constructie, bentonietsmering langs de wanden om de wrijving te verminderen en uitwendige (extra) ballast of een trekframe. Het laatste is een vijzelconstructie die met behulp van groutankers de constructie de grond in trekt en eventuele scheefzakking corrigeert. Zodoende is het qua maatvoering en toleranties een beheerst proces. Afhankelijk van de hoogte van de constructie en dus de diepte waarnaar het moet worden afgezonken, wordt de constructie in fases opgebouwd en al dan niet in fasen ontgraven. De onderzijde van de constructie is voorzien van een snijrand. Wanneer de constructie op diepte is, wordt de vloer gestort.

Lees meer
2019-05-09 OpenIJ met topview (1).jpg

Pneumatisch afzinken

Bij een caisson wordt een constructie op het maaiveld gebouwd, waarbij onder de constructie zogenaamde snijranden worden gemaakt. Deze randen zijn ca. 2 meter hoog, waardoor na de bouw van de constructie mensen onder de vloer van de constructie kunnen komen. Door onder de constructie met behulp van waterkanonnen en zandpompen de grond te verwijderen, zakt het caisson. De uitkomende grond wordt middels een hydraulisch grondtransport afgevoerd. Op het moment dat onder het caisson de grondwaterstand wordt bereikt, wordt er verhoogde luchtdruk toegepast, om nog steeds 'in den droge' te kunnen werken. Het personeel moet dan door een luchtsluis in- en uitgeschut worden. Bij deze techniek worden in de caissonwet hoge eisen gesteld aan de veiligheid van het personeel. In combinatie met factoren als bentonietsmering langs de wanden en in- of uitwendige ballast, wordt het caisson nauwkeurig op de geplande plaats en diepte gebracht. Eenmaal op diepte wordt de werkruimte afgevuld met beton.  Bekijk het filmpje op Youtube over het afzinken van het caisson in IJmuiden Voor vragen en toepassingsmogelijkheden over deze en onze andere technieken kunt u contact opnemen met VSF.

Lees meer
2-IMG_2784.JPG

Spoelcaissons

Volker Staal en Funderingen heeft een nieuw patent verkregen waarbij betonconstructies zonder bouwkuip of grondwaterbeheersing ondergronds afgezonken kunnen worden. De omgeving ondervindt nauwelijks hinder, daar het systeem trillingsvrij is en nagenoeg geen zettingen teweeg brengt.

Lees meer
Werken onder luchtdruk002.jpg

Werken onder luchtdruk

Bij werken onder luchtdruk kan er in een afgesloten ruimte onder het grondwaterniveau in den droge gewerkt worden. Het grondwater wordt tijdelijk middels een luchtoverdruksysteem omlaag gebracht. Afhankelijk van de grootte van het project en de beschikbare ruimte kunnen (elektrische) machines worden ingezet. Het materiaal en personeel worden met gescheiden luchtsluizen in- en uitgeschut. Met deze techniek kan zo ondergronds worden ontgraven en kunnen betonnen vloeren gestort worden. Nadat de vloer is uitgehard kan de luchtoverdruk eraf en kunnen verdere afbouwwerkzaamheden worden verricht. 

Lees meer