Zoeken

Spoelcaissons

Volker Staal en Funderingen heeft een nieuw patent verkregen waarbij betonconstructies zonder bouwkuip of grondwaterbeheersing ondergronds afgezonken kunnen worden. De omgeving ondervindt nauwelijks hinder, daar het systeem trillingsvrij is en nagenoeg geen zettingen teweeg brengt.

2-IMG_2784.JPG

Toepassing

Deze techniek is geschikt voor ondiepere toepassingen waardoor er geen luchtdruk nodig is en bovendien de complete constructie inclusief keldervloer vooraf opgebouwd kan worden.

Nadat obstakel- en grondonderzoek is uitgevoerd en eventuele obstakels verwijderd zijn kan het proces uitgevoerd worden. Op maaiveld wordt de constructie opgebouwd en worden voorzieningen voor het afzinken meegenomen. De betonconstructies kunnen zowel prefab voorbereid als wel in het werk gestort afgezonken worden.

Middels trekdrukpalen en een gecontroleerd vijzelsysteem wordt tijdens het onderspoelen de constructie nauwkeurig op diepte gebracht. Het onderspoelen geschiedt middels vooraf ingebrachte nozzels waardoor water onder hoge druk wordt ingebracht welke dan al roterend de bestaande grondslag versnijden. Tegelijkertijd wordt de ontstane spoeling middels een pompsysteem afgepompt vanuit de speciale doorvoeringen in de constructie.
De spoeling kan in een spoelveld opgenomen worden of middels een ontzandingsinstallatie geregenereerd worden, zodat de grond in vaste vorm met vrachtwagens afgevoerd kan worden.

Nadat de constructie op diepte is aangebracht worden de holle ruimten opgevuld met grout, de trekpalen afgespannen op de constructie en alle sparingen worden daarna afgedicht.

De constructies kunnen in allerlei vormen en afmetingen afgezonken worden, de toepassing voor deze techniek is dan ook veelzijdig. In geval van beperkte ruimte op de bouwplaats biedt deze techniek een oplossing daar het systeem weinig ruimtebeslag geeft naar de omgeving.

 

Omgevingsfactoren

 • Uitvoering zonder damwanden.
 • Onderwaterbeton of een injectielaag is niet nodig.
 • Er is geen bemaling nodig.
 • Het geheel is trillingvrij, zettings- en geluidsarm.
 • Het systeem kan dicht bij bestaande belendingen worden gerealiseerd.
 • Het kan zowel met prefab elementen als in het werk gestorte elementen worden toegepast.
 • Door de snelle afzinktechniek kan het bouwproces verkort worden.

Toepassingsgebieden

 • (prefab) Kelderconstructie
 • Spoorwegonderdoorgangen
 • Verkeerstunnels
 • Zware poeren en fundaties in grondwateromgeving
 • Start- en ontvangstkuipen voor horizontale boringen
 • Pompkelders, basculekelders etc.

 

 

Waar toegepast

Naam project  Opdrachtgever
Wageningen, afzinkkelder                    Veluwezoom Verkerk bv