Zoeken

Injectiewanden

Poreuze grond kan worden geïnjecteerd met een mengsel van waterglas en een harder. Dit gebeurt met een relatieve lage injectiedruk. Hiermee worden de korrels aan elkaar gekit, zodat een steenachtig massief ontstaat. Door overlappende kolommen te injecteren kunnen er schermen geformeerd worden waar constructieve eigenschappen aan ontleend kunnen worden. Vooraf worden injectielansen met behulp van een boorspoeling op diepte geplaatst. Het raster, de injectiesnelheid en -volgorde zijn bepalend voor het resultaat. Er moet dan een optimum gezocht worden tussen aantal injectiepunten en de hoeveelheid injectievloeistof. Na uitharding van de boorspoeling kan er door aangebrachte manchetten in de injectielansen geïnjecteerd worden. Er wordt afhankelijk van het beschikbare materieel en de ligging van de injectiepunten gelijktijdig geïnjecteerd door meerdere punten. Het injecteren geschiedt volgens een vooraf vastgesteld injectieplan, waarin de per punt te verpompen hoeveelheid en de injectievolgorde in zijn vastgelegd. Van ieder punt wordt het verloop van de injectie geregistreerd en in grafiekvorm weergegeven.

Injectieschermen Dive Under Barendrecht.jpg

Toepassing

Deze techniek is alleen toepasbaar in poreuze gronden.

De schermen worden gebruikt als:

  • Grond- en waterkeringen onder bestaande belendingen voor het formeren van bouwputten tegen belendingen aan.
  • Grondkering onder bestaande landhoofden van viaducten en bruggen. -
  • Grond- en waterkeringen in beperkte ruimte.
  • Ondervanging van bestaande gebouwen.

Omgevingsfactoren

  • De techniek is trillingsvrij en geluidsarm.
  • Geen uitkomende grond.
  • Beperkt ruimtebeslag.

Voor- en nadelen

  • Er dient sprake te zijn van een homogene poreuze grondslag, hiertoe is een grondonderzoek bestaande uit sonderingen, boringen en laboratoriumproeven op ongeroerde monsters noodzakelijk.
  • Rekening houden met grillige vormen van injectiemassieven.

Waar toegepast

Naam project

Opdrachtgever

Injecteren rioolleiding, Houten

VolkerRail

Onderdoorgang Adotunnel, Leidschenveen

BAM

Downloads