Zoeken

V-polder

Nederlanders zijn vertrouwd met het idee dat een deel van het land bestaat uit polders die voor een groot deel zijn gelegen onder de zeespiegel. De definitie van een polder is 'een door dijken afgesloten stuk land, waar de waterstand kunstmatig (door molens en/of gemalen) op een gewenst peil wordt gehouden'. Het is dit oude Hollandse principe dat ten grondslag ligt aan de V-polder®: het door middel van een damwandconstructie creëren van een smalle polder, waarin een spoorlijn, een sneltramlijn, een metrolijn of een autoweg kan worden aangelegd.Deze milieuvriendelijke bouwmethode ondervangt voor een groot deel de bezwaren van geluidhinder en schade aan het landschap. Ook wordt in het geval van calamiteiten het aangrenzende milieu (bodem en grondwater) niet aangetast.  Tevens kan de damwandconstructie dienen als tijdelijke bouwkuip (V-polder®-tijdelijk werk) voor de aanleg van (pijp)leidingen op plaatsen waar geen bemaling mag worden toegepast of waar het gebruik van onderwaterbeton noodzakelijk is.  Daarnaast is naar aanleiding van geuite bezwaren als diepstekende damwanden en zwerfstroomcorrosie de V-polder® trogligger ontwikkeld, waarbij de damwanden worden getrokken en een betonnen trogconstructie achterblijft.  Van Hattum en Blankevoort en Volker Staal en Funderingen, beiden werkmaatschappijen van VolkerWessels, hebben de V-polder® samen met zusterbedrijven ontwikkeld. 

V polder dsc00225.jpg

Waar toegepast

Naam project

Opdrachtgever

Fietstunnel in RW 61, Zaamslag

Van Hattum en Blankevoort