Zoeken

Dichtingswanden

Dichtingswanden zijn in de grond gevormde aaneengesloten elementen van een slecht doorlatend materiaal. Ze belemmeren horizontale grondwaterbewegingen en isoleren daarmee een terrein in hydrologisch opzicht van zijn omgeving. De gebruikelijke wanddikten zijn 0,40-0,60 en 0,80 meter en grote dieptes (tot 60m) zijn haalbaar. Dichtingswanden zijn vloeistofkerend en hebben geen momentcapaciteit. Om momentcapaciteit mogelijk te maken is het mogelijk de wanden te voorzien van prefab betonelementen; ook kunnen dan verticale lasten afgedragen worden naar de ondergrond.  De sleuven worden geformeerd middels het graven met een speciale draadgrijper. De stabiliteit van de sleuf wordt tijdens het graven gewaarborgd door een spoeling van cement, bentoniet en water.  Als de sleuf op diepte gekomen is blijft de steunvloeistof achter, waarna het mengsel uithardt. Het is ook mogelijk de ontgraving onder een bentonietspoeling uit te voeren en deze later te vervangen door de dichtingswandmassa (twee-fasensysteem). Het eerst beschreven één-fasesysteem is echter meer gebruikelijk. De mate van ondoorlatendheid is sterk afhankelijk van de gekozen hulpstof. Meestal wordt hiervoor een mengsel van bentoniet en cement gekozen, waarmee een doorlatendheid van 1 x 10-8 m/s goed haalbaar is. De kwaliteit van de dichtingswandmassa wordt gedurende de uitvoering beoordeeld in een speciaal daartoe ingericht veldlaboratorium.

1115-AWZI Tollebeek aanbrengen dichtingswand 22-liggend.JPG

Toepassing

Dichtingswanden worden onder andere toegepast als:

 • het omsluiten van bouwputten, zodat een open bemaling kan worden toegepast, beïnvloeding van de grondwaterstand in de omgeving wordt voorkomen;
 • het maken van groene taluds bij inritten van tunnels verdiept aangelegen autowegen;
 • het isoleren van vuilstortplaatsen en bodemvervuilingen om verontreinigingen van het grondwater in de omgeving te voorkomen;
 • omsluitingen van diepe bouwputten in bebouwde omgeving.

Omgevingsfactoren

 • Het dichtingswandmaterieel is grootschalig.
 • Er is behoefte aan een redelijk groot oppervlakte voor de bentonietcentrale.
 • Er moet rekening worden gehouden met opslag- en opstelruimte van o.a. bentonietbassins, silo's en menginstallaties.
 • Voorafgaand aan de productie moeten geleidewanden worden gemaakt.

Voor- en nadelen

 • Dichtingswanden worden geluidarm en trillingvrij uitgevoerd.
 • Harde grondlagen kunnen zonder problemen gepasseerd worden.
 • Het systeem is niet gevoelig voor kleine obstakels in de ondergrond.

Waar toegepast

Naam Project

Opdrachtgever

Paleis Het Loo, Apeldoorn

Stichting Paleis Het Loo

Rotterdamse Baan, Den Haag 

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Zeesluis, IJmuiden

OpenIJ EPC v.o.f.

A4, Schiedam-Delft

Combinatie A4All

Ruimte voor de Waal, Nijmegen

Dura Vermeer

Uitbreiding AWZI, Tollebeek

Aan de Stegge