Zoeken

Boorpalenwanden

Een boorpalenwand is een in de grond gevormde wand van schroefboorpalen. Bij een grondkerende wand worden de palen 5 á 10 cm los van elkaar gezet. Bij een grond- en waterkerende wand worden de palen verbuisd uitgevoerd en oversnijdend gemaakt. Ook zijn variaties mogelijk met toepassing van cement-bentonietpalen of injectiekolommen. Afhankelijk van de toepassing worden alle palen of alleen de secundaire palen voorzien van wapening in de vorm van een centrale staaf of een profiel.  Bij het maken van de wand, wordt van iedere paal de inboordiepte, treksnelheid, betondruk en betonverbruik automatisch geregistreerd. E.e.a. wordt vervolgens in grafiekvorm gepresenteerd.

Palenwanden Palenwanden Velperplein.jpg

Toepassing

 • Palenwanden worden toegepast als bouwkuipwand op locaties waar trillingen en geluidsbelasting niet gewenst zijn. Met behulp van deze techniek kunnen in een dichtbevolkte omgeving parkeergarages en kelders worden aangelegd zonder noemenswaardige overlast voor de omgeving.
 • Palenwanden kunnen, afhankelijk van de situatie, ter plaatse van obstakels in de ondergrond uitgevoerd worden.
 • Palenwanden kunnen in combinatie met een voorzetwand als een definitieve (kelder)wand toegepast worden.
 • Door de palenwand langs de rand van toekomstige bebouwing te construeren, kan deze ook als dragend element worden benut.
 • Door eventuele overige funderingspalen als schroefboorpalen uit te voeren, kunnen deze aansluitend gemaakt worden met dezelfde, of een tweede boorstelling.
 • Toepasbaar bij diepe ontgravingen door grote sterkte en stijfheid, hierdoor minder deformaties dan bij traditionele damwanden.
 • Palenwanden zijn uitvoerbaar in alle Nederlandse grondsoorten. 

Omgevingsfactoren

 • Minimaal 0,5 meter vanaf een belending te maken. 
 • Vrije werkhoogte benodigd.
 • Trillingsvrij en geluidsarm.
 • Ruimtebeslag eenvoudig in te delen.

Voor- en nadelen

 • Het is een geluidsarm en trillingsvrij systeem waarmee een bouwkuipwand, alsmede een funderingselement wordt gemaakt.
 • Het kan op korte afstand van belendingen worden uitgevoerd.
 • Bij verbuisde toepassing geen grondontspanning of grondopspanning.
 • Palenwanden hebben grote sterkte en stijfheidsverhouding.
 • Grond moet worden afgevoerd. 
 • Door de vele onderlinge aansluitingen van de palen is geen definitieve waterkering te garanderen.

Waar toegepast

Naam Project

Opdrachtgever

Nestlé GOOPL, Nunspeet

Visser & Smit Bouw

Bouwkuip MAKZ Kalkzandsteen, Oosterhout

Van Hattum en Blankevoort

Dijkversterking Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

Dijkversterking Lekkerkerk

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

Nieuwbouw Lindenkruis, Maastricht

Hurks Bouwgroep Zuid

Bouwkuip Maankwartier, Heerlen

Jongen  Bouwbedrijf

Bouwkuip Centrumplan. Rhenen

Ufkes Apeldoorn