Zoeken

Jetgroutschermen

Jetgrouten is een injectiesysteem op basis van een zeer hoge druk, dat kan worden toegepast in alle grondsoorten. Groutlichamen met vooraf te bepalen vorm, hoogte en diepte kunnen zodanig worden gevormd dat een scherm ontstaat. Door de sterkte van het grout en het toevoegen van wapening kunnen dragende en kerende ondergrondse constructies worden gemaakt.  Het systeem is trillingsvrij, geluidsarm en kan in een beperkte ruimte worden uitgevoerd.  Kwaliteitsbeheersing en -bewaking zijn vanzelfsprekend zeer belangrijk. Registratie en bewaking vindt plaats van: - boorproces en boordiepte, - trek- en draaisnelheid, - Injectiedebiet en -druk van zowel grout, water als lucht, - groutsuspensie, - uitkomende grondsuspensie. Afhankelijk van de ontwerpeisen, omgevingsfactoren en grondgesteldheid kan gekozen worden tussen drie verschillende systemen van aanbrengen (1,2 en 3-fasen).    

Jetgroutschermen Hotel Hoog Soeren.jpg

Toepassing

Toepassingen zijn onder andere:

  • Funderingsherstel van oude funderingen,
  • Grondstabilisatie,
  • Grondkerende constructies,
  • Grond- en waterremmende wanden en lagen,
  • Afdichten van damwandaansluitingen en -lekkages,
  • Aafdichten van leidingkruisingen met damwand,
  • Dichtblokken t.b.v. bouwkuipen voor horizontale boringen,
  • Isolatie van bodemvervuilingen.

Waar toegepast

Naam project

Opdrachtgever

OTC Utrecht Centraal, Utrecht

U-centRaal vof

Uitbreiding ondergronds casco Mauritshuis, Den Haag

Stichting Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis

Uitbreiding A4, Delft-Schiedam Combinatie A4all

 

Downloads