Zoeken
W15-020 Felixstowe site wk 17 IMG_5997.JPG

Palen

VSF heeft veel kennis en ervaring in het berekenen, leveren en aanbrengen van een grote variëteit aan paalfundaties, zowel op land als op water en zowel geheid, geboord als gegraven.

w15-040 Kampen vsf_08_07117.jpg

Betonpalen

Betonpalen zijn de meest gebruikte funderingselementen die bijzonder geschikt zijn in situaties waarbij sprake is van overwegend drukbelastingen. In diepe bouwkuipen worden ze echter ook toegepast als er tijdens de bouwfase trekbelastingen optreden. Betonpalen zijn relatief goedkoop en toe te passen in diverse schachtmaten en lengtes. VSF heeft zich geconcentreerd op de grotere afmetingen. Voor het aanbrengen van de palen heeft VSF diverse heistellingen beschikbaar voor zowel aanbrengen op land als op water. Om geluidsoverlast te beperken heeft VSF ook de beschikking over geluidsmantels. De palen kunnen zowel te lood als in een schoorstand worden aangebracht. Ter voorkoming van trillingshinder heeft VSF ook de mogelijkheid om de palen over een gedeelte of helemaal voor te boren.

Lees meer
Boorpalen DSCF00033.jpg

Boorpalen

Boorpalen zijn in de grond gevormde betonnen funderingselementen van grote diameter (1 tot 2 m) die tot grote diepten in de bodem kunnen worden aangebracht. Ze zijn zeer geschikt om grote geconcentreerde funderingsbelastingen (20 MN is haalbaar) over te brengen naar de ondergrond. Het ontgraven van de paal gebeurt met een zware boormotor die een telescopische kelly-stang ronddraait met een avegaar of een emmerboor. De stabiliteit van het boorgat wordt in stand gehouden door het toepassen van een bentonietspoeling. Voor geleiding van boorapparatuur en waarborging van de paalkop wordt over de bovenste meters een hulpcasing in de grond geplaatst. Nadat de boring is opgeschoond wordt de wapeningskorf geplaatst. Binnen de wapeningskorf wordt een stortbuis geplaatst, welke aan de bovenzijde van een trechter is voorzien. Hierin wordt de beton rechtstreeks vanuit de betonmixer, middels de contractormethode, gestort.

Lees meer
Buisschroefpalen Vlietlaan Rotterdam .JPG

Buisschroefpalen

Buisschroefpalen type avegaar zijn trillingsvrij en geluidsarm in de grond gevormde palen. Ze kunnen dienen als funderingselement. maar ook aanééngesloten als palenwand worden uitgevoerd. De paaldiameters variëren van 450 tot 700 mm. Afhankelijk van de grondgesteldheid zijn paalbelastingen tot 3000 kN mogelijk. Met behulp van een boormotor wordt de avegaar (een buis met aan de buitenzijde een doorgaand schroefblad) de grond ingedraaid. De diameter van de holle buis is beduidend groter als bij schroefpalen type avegaar. Hierdoor is het mogelijk om dit type paal over de gehele lengte te wapenen. Nadat de gewenste diepte is bereikt, wordt een wapeningskorf of staalprofiel in de kern van de avegaar geplaatst. De avegaar wordt getrokken en gelijktijdig met beton gevuld. Om een goede opbouw van de paalschacht te garanderen, wordt de beton met een geringe overdruk aangebracht. Als de avegaar volledig is getrokken, is de paalschacht gereed.

Lees meer
Diepwandbaretten IMG_0909.JPG

Diepwandbaretten

Diepwandbaretten zijn in de grond gevormde betonnen funderingselementen van rechthoekige afmetingen die tot grote diepten (ca 60 m) in de bodem kunnen worden aangebracht. De afmetingen zijn gerelateerd aan de maat van de diepwandgrijpers bijvoorbeeld: breedtematen 600, 800, 1000, 1200 en 1500 mm; lengtematen 2800, 3000 en 3200 in geval meerdere secties aaneengemaakt kunnen worden zijn er grotere lengtematen mogelijk. Ze zijn zeer geschikt om grote geconcentreerde funderingsbelastingen (30 MN is haalbaar) over te brengen naar de ondergrond. Het ontgraven van de paal gebeurt met een zware draadgrijper. De stabiliteit van het gat wordt in stand gehouden door het toepassen van een bentonietspoeling. Voor geleiding van grijper en waarborging van de paalkop wordt over de bovenste meters een geleidebalk in de grond geplaatst. Nadat de sleuf is opgeschoond wordt de wapeningskorf geplaatst. Binnen de wapeningskorf wordt een stortbuis geplaatst, welke aan de bovenzijde van een trechter is voorzien. Hierin wordt de beton rechtstreeks vanuit de betonmixer, middels de contractormethode, gestort.

Lees meer
_T8A6259.jpg

Gewi-palen

GEWI- palen zijn funderingselementen met een groutdiameter van 120-250 mm die zowel trek- als drukkrachten kunnen overbrengen naar de ondergrond. De paal bestaat uit een stalen staaf die over de totale lengte is voorzien van een grof gerolde schroefdraad en die is opgenomen in het cilindervormige groutlichaam.De zogenaamde GEWI- staaf wordt ingebracht in een mantelbuis, die door middel van boren, heien of trillen op diepte is gebracht.  Hierna wordt de ruimte tussen buis en staaf gevuld met cementgrout. De buis wordt nu geleidelijk getrokken, waarbij de vrijkomende ruimte wordt gevuld door de cementgrout onder druk te verpompen. De staven kunnen in de diameters 16, 20, 25, 28, 32, 40, 50, 63,5 en 75 mm uitgevoerd worden. Bij permanente toepassingen kan een (dubbele) corrosiebescherming worden toegepast.  

Lees meer
IHC S90 PICT0210.JPG

Müller Verpress palen / MV- palen

Müller Verpress palen / MV-palen zijn palen met een zeer grote trekcapaciteit die zowel vertikaal als onder een schoorstand worden toegepast. Het zijn in principe stalen binten die heiend met een hydraulisch heiblok worden aangebracht. Het heiblok kan hierbij ook onder water gaan. Tijdens het heien wordt voortdurend, middels veelal 2, aan het bint gelaste lansen, aan de punt van de paal grout geïnjecteerd. De grout zorgt na verharding voor de grote schachtwrijving. De palen kunnen tot wel 70 meter lang zijn. VSF heeft voor diverse kademuren in de Rotterdamse haven MV-palen geheid die als schuin trekankers functioneerden. De werkbelasting van de palen bedroeg hierbij maximaal 700 ton. Ook heeft VSF de palen geheid als verticale verankering van bouwputten waarbij de heistelling op een brugwagen stond en het heiblok middels een afzinkbare geleiding onder water de palen op diepte kon heien zonder dat daarvoor overlengte van de paal benodigd was.

Lees meer
Sennebogen 6100 IMG_2923.JPG

Rüttel-Injectie palen

RI-palen staat voor Rüttel-Injectionspalen en zijn in principe bijzondere MV-palen, maar in plaats van heiend worden ze trillend ingebracht. Een RI-paal is een in de grond getrild H-bint waaraan aan de onderzijde een verdikking is gelast waar boven een injectieslang uitmondt, waaruit tijdens het in de grond trillen grout wordt gepompt. De grout verhardt na verloop van tijd en zorgt voor een goede hechting aan de omliggende grond. 

Lees meer
W16-030 IMG_1886.JPG

Schroefboorpalen

Schroefpalen type avegaar zijn trillingsvrij en geluidsarm in de grond gevormde palen. Ze kunnen dienen als funderingselement, maar ook aanééngesloten als palenwand worden uitgevoerd.  De paaldiameters variëren van 320 tot 1.200 mm. Afhankelijk van de grondgesteldheid zijn paalbelastingen tot 4000 kN mogelijk. Met behulp van een boormotor wordt de avegaar (een buis met aan de buitenzijde een doorgaand schroefblad) de grond ingedraaid. Nadat de gewenste diepte is bereikt, wordt de avegaar getrokken en gelijktijdig met beton gevuld. Om een goede opbouw van de paalschacht te garanderen, wordt de beton met een geringe overdruk aangebracht. Als de avegaar volledig is getrokken, is de paalschacht gereed en kan een wapeningskorf of staalprofiel in de verse beton worden geplaatst.

Lees meer
W11-042 IMG_0068.JPG

Schroefgroutpalen

Schroefgroutpalen zijn niet grondverwijderende palen en kunnen worden toegepast als trek- en drukelementen. De kern van de schroefgroutpalen bestaat uit stalen buissecties daarbij zijn de navolgende diameters mogelijk; 52; 60,3; 70; 82; 101,6; 133 en 168,3 mm. De schachtdiameters variëren tussen de Ø 200 tot Ø 450 mm, deze worden geformeerd door schroefbladen welke op de eerste sectie aangebracht zijn. Middels rotatie en gelijktijdige injectie van grout wordt de grond rondom de kernbuis gemengd met de grout en ontstaat de paalschacht. Daar de lengte van de paal wordt opgebouwd uit elementen is het product toe te passen in beperkte ruimte.

Lees meer
W13-029 IMG_5340.JPG

Stalen buispalen

Stalen buispalen worden door VSF op diverse locaties en op diverse manieren aangebracht. De palen kunnen  grote horizontale krachten opnemen waardoor ze uitermate geschikt zijn als dukdalf en als ondersteuning van een remming. Door de paal te voorzien van een deksel kan de paal ook gebruikt worden in situaties waar vertikaal draagvermogen is gewenst. De levensduur kan worden verlengd door de palen te coaten. Door de eigen ontwerpafdeling kan de paalconfiguratie en opbouw van de paal berekend worden met zelf ontwikkelende berekeningsprogramma's.

Lees meer
W20-009 AMC foto 2 TVSi-palen.jpg

TVSi-palen

TVSi-paal staat voor Terra Verdringend Schroef-injectiepaal.  Het is een in de grond gevormde, trillingsvrij aangebracht grondverdringende paal al dan niet met verloren buis. Daarmee is de uitvoering tevens relatief geluidarm. Volker Staal en Funderingen heeft deze paal ontwikkeld vanwege de steeds grotere vraag naar funderingen in trillingsgevoelige omgevingen, zoals gebouwen en leidingen. Vanwege het grondverdringend aanbrengen heeft deze paal een relatief hoog draagvermogen.

Lees meer
1060- Fotoboek OG IMG_6129.jpg

Verbuisde (buis) schroefpalen

Verbuisde (buis)schroefpalen zijn trillingsvrij en geluidsarm in de grond gevormde palen. Ze kunnen dienen als funderingselement, maar ook aanééngesloten als palenwand worden uitgevoerd.  De paaldiameters variëren van 360 tot 800 mm. Afhankelijk van de grondgesteldheid zijn paalbelastingen tot 3000 kN mogelijk. Met behulp van een dubbele boormotor of boormotor met oscillator wordt een avegaar met steunbuis de grond ingeboord. Nadat de gewenste diepte is bereikt, wordt de avegaar en boorbuis getrokken en gelijktijdig met beton gevuld. Om een goede opbouw van de paalschacht te garanderen, wordt de beton met een geringe overdruk aangebracht. Als de avegaar en steunbuis volledig zijn getrokken, is de paalschacht gereed en kan een wapeningskorf of staalprofiel in de verse beton worden geplaatst. In geval van verbuisde buisschroefpalen is het tevens mogelijk de wapening in de avegaar aan te brengen voordat deze getrokken en gebetonneerd wordt.

Lees meer
W18-022 IMG_2322.JPG

Vibro (combinatie) palen

VSF heeft in de loop der jaren op diverse locaties vibro (combinatie) palen geheid. De palen worden vooral gebruikt in diepe bouwputten omdat ze uitermate geschikt zijn voor het opnemen van trekbelastingen in de bouwfase en drukbelastingen in gebruiksfase.  Vibro (combinatie) palen worden gemaakt door het in de grond heien van een buis (casing) voorzien van een los deksel aan de onderzijde van de casing. Nadat de casing op diepte is geheid wordt een prefab - of stalen element in de casing afgelaten en op het deksel geplaatst. Vervolgens wordt een afgemeten hoeveelheid grout of beton in de casing gestort of gepompt. Hierna wordt bij 'in den natte' aangebrachte palen voor voldoende tegendruk water op de grout of beton gezet en de casing heiend of trillend getrokken. De prefab-elementen of stalen binten zijn veelal voorzien van ribbels of nokken omdat de palen ingestort worden in onderwaterbeton.

Lees meer