Zoeken

Schroefboorpalen

Schroefpalen type avegaar zijn trillingsvrij en geluidsarm in de grond gevormde palen. Ze kunnen dienen als funderingselement, maar ook aanééngesloten als palenwand worden uitgevoerd.  De paaldiameters variëren van 320 tot 1.200 mm. Afhankelijk van de grondgesteldheid zijn paalbelastingen tot 4000 kN mogelijk. Met behulp van een boormotor wordt de avegaar (een buis met aan de buitenzijde een doorgaand schroefblad) de grond ingedraaid. Nadat de gewenste diepte is bereikt, wordt de avegaar getrokken en gelijktijdig met beton gevuld. Om een goede opbouw van de paalschacht te garanderen, wordt de beton met een geringe overdruk aangebracht. Als de avegaar volledig is getrokken, is de paalschacht gereed en kan een wapeningskorf of staalprofiel in de verse beton worden geplaatst.

W16-030 IMG_1886.JPG

Toepassing

Schroefpalen type avegaar worden toegepast als paalfundering op locaties waar trillingen niet gewenst zijn. Met behulp van deze techniek kunnen in een dichtbevolkte omgeving funderingen worden aangelegd zonder noemenswaardige overlast voor de omgeving. Het product is specifiek geschikt als funderingselement waar prefab heipalen, door omgevingsfactoren en bodemopbouw, niet mogelijk zijn. Door de schroefpaal type avegaar, over de volledige lengte te voorzien van een centrale staaf of staalprofiel kan de paal ook als trekpaal worden uitgevoerd.

Omgevingsfactoren

  • Op moeilijk bereikbare locaties uitvoerbaar. (Geen aanvoer lange heipalen) 
  • Trillingsvrij en geluidsarm.
  • Geen opslag van palen nodig.

Voor- en nadelen

  • Het is een geluids- en trillingsarm systeem waar zowel trek- als drukbelastingen mee zijn op te nemen.
  • Snelle start van het boren van de palen is mogelijk.
  • Geen tijdverlies i.v.m. het bestellen en de productie van prefab palen.
  • De palen hebben een groot penetratievermogen en kunnen daardoor in harde lagen worden toegepast.
  • Het paalsysteem is niet gevoelig voor kleine obstakels in de grond.

Waar toegepast

Naam Project

Opdrachtgever

Uitbreiding 380kV Station, Doetinchem

H&D Civiel

Fundatie Centrale Electrabel, Rotterdam Maasvlakte

Visser & Smit Bouw

Geluidsschermen Nieuwe Houtenseweg, Utrecht

Heijmans Civiel