icon-arrow-right

Betonpalen

Betonpalen zijn de meest gebruikte funderingselementen die bijzonder geschikt zijn in situaties waarbij sprake is van overwegend drukbelastingen. In diepe bouwkuipen worden ze echter ook toegepast als er tijdens de bouwfase trekbelastingen optreden.
Betonpalen zijn relatief goedkoop en toe te passen in diverse schachtmaten en lengtes. VSF heeft zich geconcentreerd op de grotere afmetingen. Voor het aanbrengen van de palen heeft VSF diverse heistellingen beschikbaar voor zowel aanbrengen op land als op water. Om geluidsoverlast te beperken heeft VSF ook de beschikking over geluidsmantels. De palen kunnen zowel te lood als in een schoorstand worden aangebracht. Ter voorkoming van trillingshinder heeft VSF ook de mogelijkheid om de palen over een gedeelte of helemaal voor te boren.

Toepassing

In situaties waarbij de palen vooral op druk worden belast en waar trillingen geen groot probleem zijn.

Omgevingsfactoren

Tijdens het heien worden geluid en trillingen geproduceerd wat problemen naar de omgeving kan opleveren.
Gelaagdheid van de grond kan een probleem i.v.m. de optredende trekspanningen tijdens het heien van palen.

Voor- & nadelen

  • Afhankelijk van uitvoering geschikt voor (zeer) hoge drukbelastingen
  • Relatief goedkoop te produceren en aan te brengen
  • Verdiept (m.b.v.) oplanger aan te brengen.
  • Geluids- en trillingsoverlast
  • Minder geschikt voor het opnemen van trekbelastingen

Waar toegepast

 

 Naam project

Opdrachtgever

Kampen IJsseldelta gemaal Kamperveen

Isala Delta

Kampen recreatiesluis IJsseldijk

Isala Delta

Landhoofd Ramspolbrug, Ens

Infrateam N50

Nesciobrug over Amsterdam-Rijn kanaal, Amsterdam

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam

Gouda, Brug N207 Hollandse IJssel

Van Hattum en Blankevoort

Rotterdam, Parkeergarage ECCR

Van Hattum en Blankevoort

Gouda, 2e Julianasluis

Van Hattum en Blankevoort

 

+