Zoeken

Bouwkuipen ondergrondse uitbreiding museum Paleis Het Loo gegund aan Volker Staal en Funderingen

Volker Staal en Funderingen (VSF) heeft het contract gegund gekregen voor de ondergrondse uitbreiding van museum Paleis Het Loo in Apeldoorn, dat de komende jaren fors wordt vernieuwd en verbouwd.

04_Huis van Oranje Axonometrie website.jpg

Dit contract voor de ondergrondse betonnen bouwkuipen, (hulp)constructies en (her)fundering, is één van de zes deelcontracten waarin de totale renovatie en uitbreiding is opgesplitst.

Werkzaamheden

De ondergrondse uitbreiding verbindt de vleugels van het huidige paleis en het Corps de Logis (het hoofdgebouw). In de uitbreiding komen een royaal entreegebied en nieuwe tentoonstellingszalen. Zo ontstaat een prachtig ensemble met het paleis, de tuinen, de tentoonstellingszalen, het Juniorpaleis voor kinderen en het Huis van Oranje, waar de vaste collectie en wisseltentoonstellingen alle ruimte krijgen.

Uitvoering

Om het museum ondergronds te kunnen uitbreiden wordt er een tien-meter-diepe bouwkuip gemaakt van bijna 4.500 m². Daarbij wordt ongeveer 4.000 m³ staalvezelgewapende onderwaterbeton verankerd door circa 400 GEWI trekpalen. De 400 m verankerde bouwkuipwanden komen rond de gehele binnenplaats en deels ook op 4 plaatsen onder de bestaande monumentale gebouwen. In totaal wordt er hiervoor circa 45.000 m³ koninklijk zand ontgraven.

Planning

De bouw van de ondergrondse uitbreiding start in januari 2018, de heropening van het volledig vernieuwde paleis staat gepland voor het voorjaar van 2021.