Zoeken

Duurzaamheid, onze ambitie

VSF staat voor integratie van duurzaamheid in de gehele keten. We hebben onszelf ten doel gesteld in 2025 de duurzaamste civiele bouwer van Nederland te zijn en in 2030 emissievrij te werken. We gaan voor een koploperspositie in de sector met focus op het verminderen van opwarming van de aarde, waarde behoud van grondstoffen en een duurzame bedrijfsvoering.

Kind op een mans schouders
Bekijk video
Circulair Viaduct illustratie

Pijlers

Om hét verschil te maken richten we ons op hetgeen waar we de meeste impact kunnen maken. Dit doen we vanuit de 6 pijlers van onze duurzame bedrijfsvoering. Daarnaast conformeren we ons aan het duurzaamheidsbeleid van VolkerWessels. Onze ambitie is om in 2030 volledig emissievrij te werken. 

Duurzaamheidsbeleid VolkerWessels
Icoon voor medewerkers

Medewerkers

VSF investeert in een inclusieve maatschappij en in de ontwikkeling van haar werknemers voor een duurzame wereld. Onze mensen zijn onze belangrijkste assets. We investeren daarom in duurzame inzetbaarheid, bieden ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en stimuleren onze mensen tot duurzaam denken. Met het aantrekken van talent en met ons beleid om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken, dragen we bij aan de wereld van morgen.

Icoon organisatie

Organisatie

We zijn een pragmatische en lerende organisatie met hart voor duurzaamheid. Duurzaamheid is ingebed in al onze bedrijfsprocessen en projecten: van HRM tot ontwerp, van management tot projectorganisatie. Aan de hand van bedrijfsbrede duurzaamheids-KPI's monitoren we onze prestaties om continu te verbeteren.

Icoon ontwerp

Ontwerp

VSF ontwerpt in eigen huis en heeft impact vanaf de tekentafel. We ontwerpen een evenwichtige oplossing voor de totale levensduur, waarbij we optimaliseren en denken in circulaire oplossingen. Wij zorgen voor een naadloze inpassing van ons ontwerp in de omgeving en stimuleren de biodiversiteit in onze projecten. Onze ontwerp- (en uitvoerings)kennis zetten wij in voor het ontwikkelen van duurzame innovaties en ideeën, die wij implementeren in onze projecten.

Icoon stakeholders

Stakeholders

VSF pakt als multidisciplinaire coördinerende aannemer de ketenverantwoordelijkheid; van grondstofwinning tot aan einde levensduur. De duurzaamste bouwer ben je niet alleen, dat ben je met je opdrachtgevers tot aan je onderaannemers. Vanuit onze rol nemen we initiatief om samen met de stakeholders de sector te verduurzamen, waarbij duurzaamheid niet optioneel is maar een vereiste.

Icoon materiaal

Materiaal

We maken bewust gebruik van materiaal, door in onze keuzes te kijken naar de oorsprong van grondstoffen, de wijze van productie, het transport, de verpakking, de verwerkering en de mate van circulariteit. Door bij materiaalkeuzes de Cradle to Cradle filosofie te beschouwen, minimaliseren de we milieu-impact.

Icoon bouwplaats

Bouwplaats

Bouwen zorgt voor een veranderende omgeving. Het beperken van omgevingshinder (geluid, licht en impact op flora en fauna) is voor ons cruciaal, temeer omdat we tijdens de bouwfase te gast zijn. We minimaliseren energieverbruik, uitstoot en restmateriaal om de gevolgen voor de mens en natuur te beperken. Hiermee zorgen we dat de onvermijdelijke verandering met minimale impact verloopt. De bouwplaats is immers ons visitekaartje.

Groene Volkerwessels stempel met emissievrij2030.nl erom heen.

Emissievrij 2030

CO2-reductie staat bij VSF hoog op de agenda. We beseffen dat onze projecten en bedrijfsvoering van invloed zijn op de leefomgeving. Maar besef alleen is niet voldoende. Het gaat erom hoe we die CO2-reductie waarmaken. Onze ambitie is om in 2030 volledig emissievrij te werken. Daarmee nemen we onze verantwoordelijkheid voor het klimaat en committeren we ons aan de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs.