Zoeken
20190516-DJI_0225.jpg

Ondergrondse uitbreiding Paleis Het Loo

In Apeldoorn ligt één van de beroemdste gebouwen in Nederland, namelijk Paleis het Loo. Dit paleis is een monument met een grote historie vanwege haar diverse koninklijke bewoners en heeft in de loop der eeuwen diverse verbouwingen en uitbreidingen ondergaan. Sinds de laatste grote verbouwing begin jaren 80 van de vorige eeuw is het een museum waarin de geschiedenis van het paleis, diverse stijlkamers en informatie over haar koninklijke bewoners worden belicht. Ook kunnen de stijltuinen en diverse bijgebouwen worden bezocht en worden er tijdelijke tentoonstellingen en evenementen georganiseerd. De komende jaren werkt Paleis Het Loo aan een grootscheepse renovatie en uitbreiding. Ruim 30 jaar na de openstelling van Paleis Het Loo als museum is groot onderhoud noodzakelijk. Het groot onderhoud betreft vervanging van technische installaties, klimaatinstallaties en asbestsanering. Tegelijk met deze intensieve renovatie vindt een ondergrondse uitbreiding van Paleis Het Loo plaats. Met de uitbreiding komt er meer ruimte voor wisseltentoonstellingen en publieksfaciliteiten en kan de omvangrijke collectie beter worden gepresenteerd aan de museumbezoekers.

Kaan Architecten heeft het ontwerp gemaakt voor een grootschalige verbouwing en ondergrondse uitbreiding van 4.500 m2.
Gezien de monumentale status van het gebouw is het vereist dat de uitbreiding het aanzicht van het monumentale gebouw niet verandert. Gekozen is om de uitbreiding ondergronds te realiseren onder de bestaande binnenplaats, de zogenaamde Bassecour en de bestaande fontein en grasveld terug te laten komen als waterpartij op glasplaten welke ook voor lichttoetreding zorgen. De Bassecour wordt aan 3 zijden omsloten door bestaande monumentale gebouwdelen; aan de noordzijde het hoofdgebouw, het zogenaamde Corps de Logis, en de oost- en westvleugel met aan de zuidelijke uiteinden de hoektorens. 

Het project is opgeslitst in 5 deelcontracten, waarbij de ondergrondse uitbreiding en fundering als enige een design en construct overeenkomst is. Dit deelcontract is gegund aan Volker Staal en Funderingen.

 

VSF heeft voor de uitbreiding de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Het verdiept aanbrengen van 414 stuks GEWI-trekpalen dia 50 mm, lang 19,- m  tot een diepte van -9,5 m NAP.
 • Versterken funderingsstrook tot 2 m onder maaiveld m.b.v. slaginjectielanzen en microcement-injectie.
 • Aanbrengen van 400 m1 CSM-wand tot +4,0 m NAP, dikte 0,55 m over een hoogte van 14,- meter.
 • Aanbrengen en afspannen van 106 stuks strengankers, lang 27,5 m.
 • Bouwkuip nat ontgraven - verwijderen bijna 40.000 m3 grond.
 • Storten ruim 4.000 m3 staalvezelversterkte onderwaterbeton.
 • Ten behoeve van de stabilisering van de omliggende gebouwen:
  • tijdelijke staalconstructies
  • tijdelijke hardgelinjecties tbv de onderaansluitingen van het bestaande pand
  • aanbrengen inpandige jetgroutwanden, 14 m lang, maximale diameter: 1200 mm
  • aanbrengen 62 inpandige GEWI-ankers
  • aanbrengen hydraulische vijzels tbv compenseren eventuele zettingen

 

Na uitharding is de kuip voor de uitbreiding op de Bassecour leeggepompt en schoongemaakt waarna deze vanaf april 2019 beschikbaar was voor de vervolgwerkzaamheden door de ruwbouwaannemer.