Zoeken

VSF Fundeert A4 Delft-Schiedam

In opdracht van Rijkswaterstaat legt aannemerscombinatie A4all (bestaande uit Boskalis, Heijmans en VolkerWessels) de A4 Delft-Schiedam aan. Deze 7 kilometer lange nieuwe snelweg loopt van Delft tot aan het Kethelplein. Van de 7 kilometer wordt 2,6 kilometer half verdiept aangelegd (vanaf Delft). Hierna volgt 1,4 kilometer verdiepte weg tot aan de bebouwing bij Vlaardingen en Schiedam. Daar verdwijnt de snelweg in een landtunnel van 2 kilometer. Hierna kruist de A4 het knooppunt Kethelplein om vervolgens aan te sluiten op de bestaande A4 naar de Beneluxtunnel en de A20. Op de A4 tussen de Kruithuisweg in Delft en de Beatrixlaan in Rijswijk worden dubbellaags zoab en verkeerssignalering aangebracht.   Kijk voor meer informatie over het projekt op de website van Rijkswaterstaat. 

Tracé A4 Delft_Schiedam.png

Funderingswerk

VSF is in combinatie met Heijmans Funderingstechniek en Franki Grundbau betrokken bij alle funderingswerkzaamheden die gepaard gaan met de aanleg van de nieuwe snelweg. De werkzaamheden zijn zeer divers en behelsen onder andere het aanbrengen van, met damwand gewapende cement-bentonietwanden inclusief verankeringen, verankerde damwanden, vibropalen, betonpalen, combiwand en nog een aantal andere technieken. De werkzaamheden zijn reeds gestart met het aanbrengen van ondersteuningen voor tijdelijke hulpbruggen ter plaatse van het Kethelplein, die zijn aangelegd voor het transport op site. 

Zie de foto's voor een indruk van het toe te passen materieel: