Zoeken

Vibropalen Windpark Nieuwe Hemweg

Deze week is Volker Staal en Funderingen gestart met het heiwerk van de windmolenfundaties voor het Windpark Nieuwe Hemweg. In opdracht van energiebedrijf Vattenfall worden de fundaties van dit windpark door hoofdaannemer VolkerWind aangelegd. Vestas levert de turbines en het opbouwen van de molens.

W20-006 IMG_3631 landscape.jpg

Het park

Het windpark zal bestaan uit 6 windturbines met een gezamenlijk vermogen van 13,2 MW en een tiphoogte van 150 meter. De turbines kunnen 10.000 huishoudens voorzien van duurzame elektriciteit.

Uitvoering funderingswerk

De windturbines worden gefundeerd op vibropalen. Per fundatie worden 26 palen geheid. De palen worden aangebracht met onze heistelling type Sennebogen 6100 PD met makelaar waarin een heiblok type IHC S-90 is ingebouwd.

De palen worden om en om te lood en schoor 8:1 aangebracht door een stalen casing met voetplaat de grond in te heien, waarna, als deze op diepte staat, de casing wordt voorzien van wapening en beton. Aansluitend wordt de casing weer met het heiblok uit de grond getrokken. Hierna kan de beton in de grond uitharden.

Kijk voor meer informatie op onze webpagina Vibropalen