Zoeken

Vibrocombinatiepalen Rotterdamsebaan gereed

Afgelopen week is fase 3 van het heien van de vibro-combinatiepalen op het werk Rotterdamsebaan (VSF deel) in Den Haag opgeleverd.  

20171016_112735.jpg

Uitvoering

De heiwerkzaamheden zijn uitgevoerd met onze Hitachi KH 300 GLS met daarin een heiblok type IHC S90. De in totaal 115 palen zijn zonder noemenswaardige problemen aangebracht.
Bij het aanbrengen was de juiste afheihoogte van de palen van groot belang aangezien de ribbels op de prefabelementen precies ter hoogte van de toekomstige onderwaterbeton moeten zitten. Daarnaast is een goede monitoring van de hoeveelheid grout belangrijk om te voorkomen dat tijdens het ontgraven groutkolommen worden gevonden die voor problemen kunnen zorgen bij het graven. De grout zorgt voor de hechting van de grond met het prefabelement die in de, in de grond geheide, casing wordt afgehangen.

Project Rotterdamsebaan

Het heiwerk is een onderdeel van de toeritten van de nieuwe autotunnel bij Rijswijk. Deze tunnel zal worden geboord om grote overlast door bouwputten in de stad te voorkomen. De boormachine is de afgelopen tijd samengebouwd in de startschacht. Het boorwerk start begin 2018.