Zoeken

Verwijderen hulpdamwand bij OTR

Afgelopen week zijn de eerste planken getrokken van de hulpdamwand voor het project Kademuur Offshore Terminal Rotterdam. In opdracht van Havenbedrijf Rotterdam maken Van Hattum en Blankevoort en Volker Staal en Funderingen een ongeveer 200 m' lange kademuur in het verlengde van de bestaande SIF kade.

20211007 OTR 61880.jpg

De bouw van deze kademuur is ondertussen zo ver gevorderd, dat de waterbodem aan de buitenzijde op diepte gebracht kan gaan worden.
Als één van de eerste stappen daarin wordt de hulpdamwand door Volker Staal en Funderingen getrokken.

De hulpwand is ca. 300 m' lang. Aan de ene zijde sluit de hulpwand aan op de bestaande SIF kade. Aan de andere zijde is een aanlanding in de huidige oever gemaakt.

De volledige hulpdamwand wordt in twee weken getrokken met twee drijvende funderingssets.