Zoeken

Verplaatsen afmeerpalen Noordzeekanaal

Om toename van verzilting van het Noordzeekanaal door het gebruik van Zeesluis IJmuiden tegen te gaan wordt door Van Hattum en Blankevoort in opdracht van Rijkswaterstaat in het Binnenspuikanaal een constructie gebouwd. Via de zeesluis stroomt er straks veel meer zeewater het Noordzeekanaal in. Door de inzet van Selectieve Onttrekking wordt een deel van het zoute water weer afgevoerd naar zee.

002-W21-070-SOIJ_ 20220705 Topview 3F4A0789.JPG
IMG_1186.jpg

Verwijderen paalkoppen

Enkele weken geleden is VSF gestart met het verwijderen van de paalkoppen van de huidige ligplaatsen voor de binnenvaart.
Deze ligplaatsen worden verplaatst naar de zuidzijde van het Noordzeekanaal.

004-IMG_9951.JPG

Boren nieuwe afmeerpalen

Aan de zuidzijde van het Noordzeekanaal is gestart met het inboren van de nieuwe palen voor de te verplaatsen afmeerplaatsen voor de binnenvaart. 

Met ons hei- en boorponton met daarop de Hitachi KH 300GLS worden de palen met een lengte van ca. 20 meter, een diameter van 1,5 meter en een gewicht van ruim 15 ton trillingsvrij de grond ingeboord. In totaal worden er op deze manier 23 palen herplaatst voor het verplaatsen van de bestaande ligplaatsen.

Daarna volgt het laswerk waarbij de oude paalkoppen worden hergebruikt.

 

Luchtfoto's Topview Luchtfotografie