Zoeken

Verankering Cement Bentonietwanden bij de aanleg van de nieuwe A4

Begin 2012 is gestart met de realisatie van een nieuw deel van de A4 tussen Delft en Schiedam. In opdracht van Rijkswaterstaat legt de combinatie A4All, bestaande uit Heijmans, Boskalis en VolkerWessels deze snelweg aan. Van de nieuwe weg, die in totaal 7 kilometer langs is, wordt 2,6 kilometer halfverdiept aangelegd (in zuidelijke richting). Hierna volgt 1,4 kilometer verdiepte weg tot de bebouwing bij Schiedam, waar de weg overgaat in de landtunnel. Na de tunnel kruist de A4 het knooppunt Kethelplein om vervolgens aan te sluiten op de bestaande snelwegen: A4 en de A20.

A4 groutankers IMG_0094.JPG

Op dit werk zijn er al verschillende technieken toegepast door VSF, onder andere het graven van diepwanden en Cement-Bentoniet wanden, het aanbrengen van jetgroutkolommen, het intrillen van damwanden en het heien van buis- en vibropalen.

 

Begin augustus 2013 is gestart met de verankering van de Cement-Bentoniet-wanden. Er worden door middel van dubbel spoelboren in totaal 1803 groutankers aangebracht. Een groot aantal van de groutankers hebben een verankeringsniveau ruimschoots onder de grondwaterstand. Dit betekent dat er tegen de grondwaterdruk in geboord moet worden. Om te voorkomen dat de bouwkuip door de ankergaten volloopt worden hiervoor normaal gesproken standbuizen toegepast. Vervolgens wordt er door de standbuizen vanaf een hoog aanbrengniveau met de ankermachines geboord. Voor dit werk worden echter "preventors" toegepast. Een preventor is een soort afsluiter waar met de boorbuis doorheen geboord kan worden zonder dat het grondwater de bouwkuip in stroomt. Na het aanbrengen kunnen de ankers verder worden afgewerkt, voorzien van een waterdichte afsluiting, getest en afgespannen.