Zoeken

TVSi-palen tbv fundatie Kunstwerk 512 van de nieuwe Westrandweg te Amsterdam

VSF is in week 34 gestart met het aanbrengen van TVSi-palen voor de fundatie van 2 van de 7 pijlers van het kunstwerk 512 over de Osdorperweg te Halfweg. Het boren van de palen wordt uitgevoerd voor Combinatie Westpoort. In eerste instantie zouden de pijlers op prefabpalen worden gefundeerd die geheid moesten worden. Echter ter voorkoming van trillings- en geluidsoverlast in de directie omgeving is de fundatie van 2 pijlers, die het dichtst bij de bebouwing stonden, aangepast. In plaats van prefab palen worden nu grondverdringende TVSi-palen toegepast, waardoor de overlast tot een minumum wordt beperkt. De palen worden aangebracht met een Woltman 7528 met een 40 tons boormotor. De palen worden in een schoorstand tot 6:1 geboord tot 24 meter onder maaiveld en zijn over de gehele lengte gewapend. In totaal moeten 80 palen worden aangebracht. 

W11-017 Westrandweg TVSI-palen PICT0007_dri.JPG