Zoeken

TVSI-palen Hoogbouw Boompjes Rotterdam

Volker Staal en Funderingen is deze week in opdracht van hoofdaannemer Cordeel gestart met het aanbrengen van de eerste funderingspalen voor de nieuwe hoogbouw aan de Boompjes te Rotterdam Centrum.

20-007 Boompjes Rotterdam TVSI-palen DSC08086.JPG

Het project

Tussen het Rijkswaterstaat-gebouw en de bijna opgeleverde Terraced tower wordt een nieuw gebouw gerealiseerd. Het betreft de bouw van 2 woontorens met een hoogte van respectievelijk 70 en 100 meter. De torens staan met een laag middendeel op een gezamenlijke plint en parkeergarage. In totaal komen er in de torens 342 vrijesectorhuurwoningen met een woonoppervlak van 45 tot 155 m2. In de plint komt 834 m2 aan commerciële ruimte en de verdiepte parkeergarage zal een innovatief mobiliteitsconcept voor e-auto’s en e-bikes herbergen.

Werkzaamheden VSF

VSF zal met haar Woltman 7528 de komende weken 400 trillingsvrije- en geluidsarme TVSi- en TVSi-casingpalen in de bouwkuip aan de Boompjes aanbrengen. Het is een uitdagende klus onder andere vanwege de bestaande fundering en de beperkte ruimte op dit dichtbebouwde stukje Rotterdam. De palen dienen als fundering voor de 2 woontorens, een middendeel en 2 torenkranen. Vooruitlopend op het aanbrengen is de bestaande bebouwing gesloopt en is de bouwkuip geformeerd. De bestaande palen zijn na de sloop van de kelder ingemeten en worden niet getrokken, ter voorkoming van problemen tijdens het inboren van de nieuwe palen worden alle paallocaties voorgeboord tot voorbij de oude paalpunten. De nieuw aan te brengen palen worden op een dieper niveau gefundeerd en hebben een lengte tussen de 27 en 30 meter.