Zoeken

TVSi-palen Container Exchange Route Maasvlakte

Deze week heeft VSF de laatste grondverdringende TVSi-palen aangebracht voor de kunstwerken van de Container Exchange Route; kortweg CER. VSF heeft dit werk uitgevoerd in opdracht van Van Hattum en Blankevoort Regio Zuid, die het betonwerk voor de viaducten uitvoert. De hoofdaannemer van de werkzaamheden is Combinatie CER, deze wordt gevormd door de VolkerWessels ondernemingen KWS en Van Hattum en Blankevoort.

IMG_2398.JPG

Het project

Het Havenbedrijf Rotterdam realiseert de Container Exchange Route (CER). De CER verbindt de containerbedrijven op de Maasvlakte met elkaar en maakt het mogelijk om de containers onderling makkelijk uit te wisselen. Dit leidt tot een verbetering van het achterland- en transshipment product en versterkt de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam als container hub. De CER bundelt containerstromen; daardoor hoeven treinen, barges en feederschepen niet langer naar alle verschillende terminals te gaan.


De werkzaamheden van Combinatie CER bestaan onder andere uit:

Formeren ca. 14 km betonnen rijbaan

Bouwen 3 Kunstwerken

Aanleggen 11 grondconstructies

Aanleggen 6 gelijkvloerse oversteekplaatsen

Aanleggen 4 Verkeer Regel Installaties (VRI)

Uitvoering funderingswerk

In totaal zijn er voor de 3 kunstwerken bijna 600 palen met een totale lengte van ruim 8 km aangebracht deels op Maasvlakte 1 en deels op Maasvlakte 2. De paallengte varieerde tussen de 8 en 17 meter. De palen zijn met 2 boorstellingen aangebracht: een Woltman TW 7528 en een Hitachi KH 300 GLS. Het werken vlak langs de in gebruik zijnde spoorlijnen en de soms kleine hart op hart afstand van de onderlinge palen gaven een extra dimensie aan het funderingswerk.