Zoeken

Start funderingswerkzaamheden nieuwe Ramspolbrug

VSF is in mei voor Infrateam N50 begonnen met de fundaties voor de nieuwe Ramspolbrug. Op land werd begonnen met TVSi-palen en vanaf het water werden de eerste palen geheid voor het bedieningsgebouw direct naast de basculekelder. De TVSi-palen hebben een maximumlengte van ca. 26 meter en worden aangebracht met de Woltman 7528. Op het water worden de palen aangebracht met een Sennebogen 6100 op het Koppelponton. De palen voor de basculekelder zijn tot 28 meter lang en hebben een diameter van 762 mm, de palen voor de waterpijlers zijn ook tot 28 meter lang en hebben een diameter van 1620 mm. De nieuwe Ramspolbrug komt over het Ramsdiep en de Ramsgeul tussen de huidige Ramspolbrug en de bestaande Balgstuw . Deze nieuwe brug, ca. 13 m hoog, 550 m lang en 34 m breed krijgt in het Ramsdiep en de Ramsgeul een doorvaarbreedte van ca. 50 m. In totaal zullen er 10 pijlers worden gemaakt waarvan 1 geïntegreerd in de basculekelder. Het noordelijke landhoofd wordt gefundeerd op koppelbare stalen palen, de 2 landpijlers (i.v.m. de locatie in de dijk) op trillingsvrije grondverdringende palen (TVSi-palen), de basculekelder op een kuip in combiwand, het zuidelijke landhoofd op betonpalen en de overige pijlers worden gefundeerd op grote stalen buispalen, 14 stuks per pijler. Het werk in aangenomen door de combinatie Infrateam N50 bestaande uit Boskalis, Hollandia en VolkerInfra (o.a. Koninklijke Wegenbouw Stevin en Van Hattum en Blankevoort).

W11-024 RamspolbrugIMG_2236.JPG