Zoeken

Project Wonderwoods gestart

Volker Staal en Funderingen is in opdracht van Bouwcombinatie Wonderwoods v.o.f. gestart met het realiseren van het project Wonderwoods in Utrecht. Het werk bestaat uit een bouwkuip nabij het Centraal Station in de binnenstad van Utrecht.

W20-011 Wonderwoods IMG_1465.JPG

De funderingswerkzaamheden omvatten het realiseren van de complete bouwkuip en zal ongeveer 6 maanden in beslag nemen.

Nadat de bouwkuip gereed is, zal de bemaling nog zeker 8 maanden doorgaan.

Het ontgraven en de bemaling wordt respectievelijk door de VolkerWessels collega's KWS en Van Kessel uitgevoerd.

 

Een mooi project waarbij meerdere VolkerWessels bedrijven hun verscheidenheid aan disciplines inbrengen.

Wonderwoods

In het Utrechtse stationsgebied realiseert Bouwcombinatie Wonderwoods (Boele & van Eesteren | Kondor Wessels Amsterdam) vanaf eind 2020 Wonderwoods. Wonderwoods omvat 2 spraakmakende groene torens die met elkaar verbonden worden door een ondergrondse 1-laagse stallingsgarage. De torens met een oppervlakte van in totaal 81.000m2 krijgen een divers programma met onder andere huur- en koopwoningen, kantoren, retail, horeca, educatie, cultuur en een semipubliek dakpark. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van Wonderwoods Development en is onderdeel van de herontwikkeling van het Beurskwartier. De bouw van Wonderwoods wordt naar verwachting eind 2023 afgerond.

Natuur in de stad
Wonderwoods bestaat uit twee groenen torens van 105 en 70 meter hoog. De hoogste toren, naar ontwerp van Stefano Boeri Architetti, komt aan de Croeselaan en wordt voorzien van een verticaal bos van beplanting aan de balkons en gevels. De tweede toren komt naast bioscoop Kinepolis en wordt gekenmerkt door de voor MVSA Architects typerende rondingen in de gevels. Dit ontwerp heeft veel groen aan de binnenzijde; zo krijgt de toren een groot atrium en wintertuinen langs de gevels. Naast de circa 4000m1 plantenbakken en de 161 grote boombakken aan de gevels van de hoogste toren zijn vrijwel alle daken groendaken met een waterretentie functie. Deze daken houden het regenwater vast om later via een volautomatisch systeem weer te dienen voor de bewatering van al het groen.

Duurzaamheid
Bij de realisatie van Wonderwoods wordt uitgegaan van de hoge ambities en wensen voor duurzaamheid, groen en gezondheid. Om duurzaamheid in alle lagen door te voeren wordt voor gebouwdeel ‘Kantoren’ een BREEAM Excellent certificaat nagestreefd.