Zoeken

Pilot Dijkvernageling Lekdijk-Vianen van start

Op 14 april j.l. vond in Culemborg het evenement In uitvoering: #nieuwedijk plaats. Tijdens dit evenement werd er met name aandacht gegeven aan het nut en de noodzaak van, maar ook de belemmeringen van innovatieve oplossingen.Minister Schultz startte samen met dijkgraaf Roelof Bleker symbolisch de 7 dijkverbeteringsprojecten waarvan dit jaar de uitvoering start. Waterschap Rivierenland gaat in 2014 aan de slag met de verbetering van vele kilometers dijk langs de Lek, Waal, Merwede, Nederrijn en Steurgat, om bewoners in het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. De verbeteringen maken ondermeer deel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat en de waterschappen.  

Start pilot dijkvernageling02.jpg
Start pilot dijkvernageling03.jpg
Foto: Dijkgraaf Roelof Bleker tekent de samenwerkingsovereenkomst.

Consortium Dijkvernageling

Eén van deze projecten betreft de dijkversterking bij Vianen. Tijdens het evenement was er prominent ruimte gemaakt voor de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Waterschap Rivierenland en het consortium Dijkvernageling.

Dit project betekent de eerste officiële toepassing van dijkvernageling. Een primeur is tevens dat binnen de overeenkomst het consortium ook verantwoordelijk is voor de Planstudie inclusief de bijbehorende vergunningsprocedures.

 

 

Foto: Dijkgraaf Roelof Bleker en Gert Verzijl van Boskalis hebben officieel hun goedkeuring gegeven dat de eerste pilot dijkvernageling Lekdijk-Vianen mag starten.

 

 

De techniek dijkvernageling is ontwikkeld door het Consortium Dijkvernageling. Dit consortium bestaat uit twee aannemers (Volker Staal en Funderingen en Boskalis) en twee ingenieursbureau's (Grontmij en Witteveen+Bos). Iedere partner in het consortium heeft veel ervaring met dijkversterkingen in Nederland en daarbuiten.

 

 

Tien jaar geleden is het consortium begonnen met het ontwikkelen van grondvernageling als dijkversterkingstechniek. In het buitenland wordt dijkvernageling reeds lange tijd toegepast als versteking van grondlichamen. Toepassingen zijn te vinden in bijv. de wegenbouw en de spoorbouw. Voor het gebruik van vernageling in de dijk heeft het consortium speciale rekenmodellen ontwikkeld, laboratoriumproeven uitgevoerd en een proefvak aangelegd van enkele nagels in de Lingedijk. Uit dit onderzoek is geconcludeerd dat dijkvernageling een goed en veilig concept is met vele potentie bij toekomstige dijkversterkingen.

 

Dijkvernageling Lekdijk Vianen

De Ringdijk ten noordwesten van het stadscentrum van Vianen heeft de functie van primaire waterkering langs de rivier Lek. Over een lengte van ongeveer 250 meter is de stabiliteit binnenwaarts van de dijk voor de toekomst onvoldoende. Dit is het gevolg van een toename van rivierwater in de Lek door klimaatverandering. Dit deel van de dijk moet worden versterkt om de stabilieit van de dijk weer te laten voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen.