Zoeken

Nieuwe kademuur Sif Group gereed

Havenbedrijf Rotterdam heeft vorige week een 200 meter lange nieuwe diepzeekademuur - conform de contractuele planning - overgedragen aan de Sif Group (Sif). Het gaat om een kademuur met een kerende hoogte van 30 meter in de Arianehaven van Rotterdam, Maasvlakte. Van Hattum en Blankevoort heeft de kademuur in ‘slechts’ 14 maanden weten te realiseren.

20210211 Topview 5DM46837.JPG

Sif Netherlands b.v., een Nederlandse fabrikant van offshore funderingen voor windturbines, heeft nu de beschikking over in totaal 600m diepzeekade in de Rotterdamse haven. De uitbreiding van de terminal van Sif past in het streven van het Havenbedrijf om een belangrijke rol te spelen in de ontwikkeling van offshore wind projecten op de Noordzee.

Slimme kade

In de funderingselementen van de kademuur zijn allerlei slimme sensoren opgenomen die onder meer het zettingsgedrag en de bovenbelasting in de gebruiksfase op de kademuur kunnen registreren. Van Hattum en Blankevoort kreeg in oktober 2020 de opdracht om op de Sif-terminal de nieuwe kade aan te leggen. De aannemer heeft de bouw van de kademuur, ondanks de coronapandemie, zonder noemenswaardige vertraging in ‘slechts’ 14 maanden weten te realiseren.

Diepststekende kade van de haven

De realisatie van een deel van de meest diepststekende kade van de Rotterdamse haven was complex. De kade moet zo’n dertig meter hoogteverschil tussen kade en zeebodem overbruggen, zonder te bezwijken onder de belasting van monopiles op de kade en offshore werkschepen ervoor. Om de kade in de toekomst nog verder te kunnen verdiepen is zij een meter extra dieper gebouwd dan bij aanvang van het gebruik nodig is. 

Offshore Wind

Sif fabriceert grote stalen buizen die gebruikt worden als funderingen voor offshore windturbines. Aan de kade van Sif op de Maasvlakte worden deze monopiles met lengtes tot 120 meter en een diameter tot 11 meter, geladen door gigantische offshore installatieschepen. Eenmaal offshore worden de monopiles in de zeebodem geheid als fundatie voor de windturbines. 
 
De Sif kade is speciaal ontworpen voor onder andere het ontvangen van de zogenaamde jack-up schepen die hun poten op de havenbodem zetten en zichzelf omhoog drukken ten behoeve van het laden van de fundaties of andere windturbine onderdelen. 
 
Deze uitbreiding van de kademuur geeft Sif de mogelijkheid om haar services aan de offshore windindustrie uit te breiden met het verzorgen van de opslag, opbouw en toelevering (‘marshalling’) van de turbines, bladen en torens voor offshore windparken. 

Samenwerking

Van Hattum en Blankevoort en Volker Staal en Funderingen (beide onderdeel van VolkerWessels Infrastructuur) hebben de werkzaamheden, samen met partners, uitgevoerd. 

Bron: Havenbedrijf Rotterdam N.V.  

Fotos's: Topview Luchtfotografie