Zoeken

Herstel Prinses Margriettunnel officieel van start

Op donderdag 15 juni hebben Van Hattum en Blankevoort en Volker Staal en Funderingen, in opdracht van Rijkswaterstaat, het herstel van de Prinses Margriettunnel op de A7 tussen Sneek en Joure officieel ingeluid.

2023061517VHB.jpg
2023061513VHB.jpg

Officieel startmoment

Om deze belangrijke mijlpaal te markeren, werd er op de Bregefinne in Uitwellingerga een officieel startmoment georganiseerd. Tijdens het evenement kregen de aanwezigen uitgebreide tekst en uitleg over de aard van het project, de uitvoering en de verwachte duur van het herstelproces.

Aanbrengen 1450 nieuwe trekpalen

Uit onderzoek is gebleken dat in meerdere tunneldelen de trekpalen zijn bezweken. Zonder herstelmaatregelen is de constructieve veiligheid van de tunnel voor de langere termijn niet te garanderen. De gehele fundering moet daarom worden vernieuwd en versterkt en de tunnelwanden moeten steviger verankerd worden. Dat wordt gedaan door circa 1.450 nieuwe trekpalen te plaatsen. Op deze manier is de stabiliteit en de constructieve veiligheid van de Prinses Margriettunnel weer gegarandeerd.

Uitvoering van het herstel

De nieuwe trekpalen worden met behulp van een speciale constructie door de betonnen vloer de grond in geboord, tegen de waterdruk in. Eerst verwijderen we de ballast (betonblokken en rijplaten) die de tunnel nu op zijn plek houdt. Zo maken we ruimte voor de nieuwe trekpalen. We boren gaten in de betonvloer, zodat we de sluisconstructies kunnen plaatsen. De constructie is zo gemaakt dat er geen water in de tunnel omhoog kan komen tijdens het aanbrengen. Bemaling van het grondwater is daardoor niet nodig en de grondwaterstand wordt dan ook niet verlaagd. Het op deze wijze herstellen van de tunnel duurt langer, maar het risico op eventuele schade aan omliggende bebouwing wordt hiermee geminimaliseerd.

Voor het herstel zal VSF 2 Woltman boorstellingen inzetten, elk aan 1 zijde van het aquaduct. Vanwege de heersende waterdruk werken we met zo lang mogelijke boorbuizen zodat we zonder te koppelen de buis op diepte kunnen boren waarna het trekelementen kan worden aangebracht en afgegrout. Vervolgens wordt de boorbuis weer getrokken en de sluis afgedicht.

Voorafgaand aan de uitvoering zijn naast de tunnel een aantal testpalen gemaakt om te onderzoeken of de uitgangspunten van het ontwerp nog konden worden aangescherpt waardoor er mogelijk bespaart zou kunnen worden op de toe te passen materialen.

Duurzame uitvoering

Beide boorstellingen zijn voorzien van zogenaamde NoNox filters voor het maximaal reduceren van stikstofuitstoot. Het filter zet het aanwezige NOx in de uitlaatgassen om in niet schadelijke stoffen. Tijdens de bouwfase kan het NoNOx filter tot 99% van de stikstofuitstoot reduceren. Ter reductie van de CO2 passen we als brandstof HVO100 toe, hierdoor wordt ook de uitstoot aan CO2 met ca. 90% gereduceerd.

Daarnaast zorgen we middels een cascademethode ervoor dat de zwevende delen en het water uit de retourspoeling worden gescheiden zodat het water geschikt wordt gemaakt voor hergebruik.

Dag van de bouw

Tijdens de dag van de bouw op 17 juni was er grote belangstelling voor het project. Medewerkers van VHB en VSF waren aanwezig om uitleg te geven over de uitvoering van de werkzaamheden, Tevens konden de details worden bekeken van de sluisconstructie.