Zoeken

Funderingswerk omlegging Zuid Willemsvaart gestart

Sinds enige tijd is VSF aan het werk voor de bouwcombinatie Willemsunie met het aanbrengen van damwanden en gewi-palen voor een aantal kunstwerken voor de om te leggen Zuid-Willemsvaart. 

W12-032 IMG_4528.JPG

De werkzaamheden zijn op dit moment verdeeld over 2 locaties: Sluiscomplex Empel en Sifon Wamberg. In Empel wordt een sluis gebouwd voor de toegang naar de Zuid-Willemsvaart vanaf de Maas en in 's-Hertogenbosch wordt de Wamberg middels een te bouwen sifon constructie onder het nieuwe kanaal doorgeleid.
Ter plaatse van Empel is VSF met 2 heistellingen damwand aan te intrillen met een lengte tot 25 meter. In verband met de te halen maatnauwkeurigheid en ter vermindering van het risico op slotopeningen is er voor gekozen om de damwand met een makelaar geleid trilblok aan te brengen. Op deze manier kan maximaal gebruik gemaakt worden van het gemonteerde trilblok incl. de verzwaring aan het trilblok. Nadat de damwand is geplaatst zal VSF de wanden met ca. 250 ankers gaan verankeren. Daarnaast worden ook nog een aantal betonpalen geheid voor een toekomstige brug over de sluis.

Bij het riviertje Wamberg worden op dit moment met 2 boorstellingen 184 gewipalen aangebracht die dienst gaan doen als trek- en drukpalen voor de te bouwen sifonconstructie. De palen worden vanaf maaiveld geboord en zullen na het ontgraven van de bouwkuip door duikers worden voorzien van schotels voor het afdragen van de krachten aan de onderwaterbeton. Als de sifon gevuld is zullen de palen dienst doen als drukpalen. Voorafgaand aan het boren van de definitieve palen zijn er ter verificatie van het ontwerp bezwijkproeven uitgevoerd.

De werkzaamheden worden uitgevoerd voor de bouwcombinatie Willemsunie. Deze bouwcombinatie bestaat uit de volgende bedrijven: Van Hattum en Blankevoort, GMB Civiel, Van den Herik, KWS Infra. De opdrachtgever voor het omleggen van de Zuid-Willemsvaart is Rijkswaterstaat.