Zoeken

Funderingswerk Keersluis Reevedam Kampen vordert

Ten behoeve van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta (omgeving Kampen) wordt een bypass ten zuiden van Kampen gerealiseerd. Hiertoe wordt een waterkering Drontermeer – Vossemeer (Reevedam) aangelegd.

15-040 Kampen Reeverdam damwand DSC07765-2.jpg

In opdacht van de bouwcombinatie Isala Delta realiseert VSF het funderingswerk voor de Reevedam.

Deze waterkering wordt voorzien van twee keersluizen bestaande uit 2 sluishoofden met puntdeuren en bijbehorende fuikconstructies.

 

 

Het funderingwerk bestaat uit 112 stuks prefab palen, 13.000 m2 damwand en 120 stuks legankers.
De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2 fases om de beroeps- en recreatievaart zoveel mogelijk te ontlasten. Het funderingswerk van fase 1 bestaat uit de realisatie van het westelijke deel en midden eiland en is gestart in week 4 - 2016 en wordt eind week 18 afgerond. Fase 2 bestaat uit de realisatie van het oostelijke deel en staat gepland voor week 4 – 2017.