Zoeken

Eerste van drie nieuwe ligplaatsen in het Calandkanaal opgeleverd

Volker Staal en Funderingen heeft op 18 juni de eerste van de drie nieuwe ligplaatsen in het Calandkanaal overgedragen aan het Havenbedrijf Rotterdam.

_T8A1157.jpg

Oplevering Ligplaats 79B Calandkanaal

In mei is VSF begonnen met de aanbrengen van de buispalen voor ligplaats 79B. De palen met een lengte tot 37 meter en een gewicht tot 55 ton zijn met eigen materieel aangebracht. Vanwege de locatie van de ligplaats in het talud van de landtong naast het Calandkanaal is tijdens het aanbrengen van de palen de  stabiliteit van het talud uitgebreid gemonitored met waterspannings- en versnellingsmeters. Met de monitoring kon een eventueel risico op afschuiven van het talud ten gevolge van de tril- en hei-energie worden beheerst. De palen zijn eerst voorgepoot met ons trilblok ICE 36 RF en vervolgens nageheid met een IHC S 280.Na het aanbrengen van de palen konden de in de eigen werkplaats gefabriceerde paalkoppen worden aangebracht. Vanwege de positie van de lasnaad op laagwaterniveau moesten hiervoor laskisten worden toegepast. Na het afronden van het las- en conserveringswerk konden de palen verder worden aangekleed met fenderschotten, trappen en roosters en voorzien van autonome stroomvoorzieningen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd met ons eigen drijvend materieel.

Autonome stroomvoorziening

Bijzonder aan de nieuwe ligplaatsen is het toepassen van autonome stroomvoorziening. In plaats van de gebruikelijke electriciteitskabels voor het voeden van de verlichting en de kaapstaanders van de Quick Release Hooks zijn er zonnepanelen en accu's geplaatst. Naast het feit dat er geen gebruik gemaakt hoeft te worden van fossiele brandstoffen voor de bediening zijn er ook geen obstakels aanwezig in de vorm van kabels die over de kanaalbodem naar een stroompunt aan de wal lopen. Deze kabels worden wel eens kapot getrokken tijdens bijvoorbeeld baggerwerkzaamheden of afmeren van schepen waardoor de beschikbaarheid van de ligplaats in gevaar kan komen. Elke tros- en afmeerpaal is voorzien van een eigen stroomvoorziening door middel van zonnepanelen en batterijen. Een extra uitdaging daarbij is dat de stroomvoorziening van de afmeerpalen ATEX-gecertficeerd moet zijn.

 

Project Ligplaatsen Calandkanaal

In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam is VSF sinds mei in het Calandkanaal en in de eigen werkplaats aan het werk voor het realiseren van in totaal 3 nieuwe ligplaatsen voor overslag van goederen van het ene zeeschip in het andere zonder dat er aan kades of jetties hoeft te worden afgemeerd.

Op dit moment zijn deze ligplaatsen uitgevoerd met ankerpalen en meerboeien. Het nadeel van deze uitvoering is dat de afgemeerde schepen ten gevolge van de windsterkte en windrichting heen en weer bewegen in het kanaal, daarnaast is de kans op losbreken bij harde wind groter dan bij vaste afmeervoorzieningen zoals de nu toegepaste dukdalven en trospalen.

2 van de 3 ligplaatsen worden geschikt gemaakt voor de grootste schepen: de zogenaamde ULCC (Ultra Large Crude Carriers) met een maximale lengte van 380 meter en een breedte van 68 meter. De waterdiepte wordt ruim 24 meter op laag water.

De nu opgeleverde ligplaats is geschikt voor schepen met een lengte tot 160 meter.