Zoeken

Eerste paal nieuwe Universiteitsbibliotheek Amsterdam "geslagen"

Stadsdeelbestuurder Ilse Griek en UvA student Maya Moreno luiden volgende bouwfase in! Op 16 september hebben stadsdeelbestuurder Ilse Griek en UvA-student Economie en Bedrijfseconomie Maya Moreno in aanwezigheid van omwonenden, medewerkers van de universiteit en andere bij de bouw betrokkenen de eerste paal ‘geslagen’ van de nieuwe Universiteitsbibliotheek (UB). Hierna worden nog ruim 600 palen de grond in gedrukt.

32 UvA HO slaan 1epaal UB fotoMoniqueKooijmans.jpg

De nieuwe UB wordt gevestigd op het voormalige Binnengasthuisterrein en is het eerste van een reeks bouwprojecten die de komende jaren worden uitgevoerd als onderdeel van het Universiteitskwartier.

Nadat eerder de monumentale Tweede Chirurgische Kliniek en Zusterhuis - die samen het hart van de nieuwe UB vormen - zijn ontdaan van asbest, kabels en leidingen, worden in de komende maanden een nieuwe fundering en kelderonderbouw aangebracht. Daarna volgt de afbouw en plaatsing van een overkapping tussen de gebouwen. De nieuwe UB opent naar verwachting in 2022 haar deuren.

Volledige onderkeldering Tweede Chirurgische Kliniek

De onderkeldering wordt uitgevoerd door Volker Staal en Funderingen en Van Hattum en Blankevoort, beide VolkerWessels ondernemingen.
Onder het monument worden nieuwe palen aangebracht, waarna het gehele pand op vijzels wordt gezet. Daarna kunnen de funderingsbalken gesloopt worden en wordt de nieuwe beganegrondvloer aangebracht. Wanneer deze vloer gereed is, wordt de kelder onder de vloer ontgraven, waarbij de houten palen en eventuele resten van de vroegere bebouwing worden verwijderd. Aansluitend wordt de betonconstructie van de kelder gerealiseerd.

UvA terug op geboortegrond

Jan Lintsen, lid van het College van Bestuur van de UvA gaf aan trots te zijn op de daadwerkelijke start van de bouw van de nieuwe bibliotheek: “390 jaar na de oprichting van de UvA komen we na een uitdagende bouwoperatie met de nieuwe UB terug op de geboortegrond van de UvA. De UB zal een belangrijke ontmoetingsplek van studenten en docenten worden waar ook omwonenden en andere stadsbewoners van harte welkom zijn. ”

Stadsdeelbestuurder Ilse Griek: “De bouw van de nieuwe UB laat zien dat Universiteit en gemeente nauw samenwerken om de leefbaarheid op het voormalige Binnengasthuisterrein te verbeteren. De UvA neemt de vernieuwing van gebouwen voor haar rekening en de gemeente de buitenruimte. Zo maken we er eendrachtig weer een aantrekkelijk gebied van.”

Voor meer informatie over de bouw van de nieuwe UB

Kijk voor meer informatie op de campus website: Uva campus website