Zoeken

Eerste heipaal geslagen voor A4 Delft - Schiedam

Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie A4all hebben op 28 januari 2013 de eerste heipaal de grond ingeheid voor de aanleg van het nieuwe deel van de A4 tussen Delft en Schiedam. Dit gebeurde bij het knooppunt Kethelplein. Daarmee begint de aanleg van de snelweg zelf.

Tracé A4 Delft_Schiedam.png

VSF is in combinatie met Heijmans Funderingstechniek en Franki Grundbau verantwoordelijk voor de uitvoering van de funderingswerkzaamheden die onder andere het heien van de heipalen en het intrillen van damwanden behelst, maar daarnaast ook het graven van diepwanden en cement-bentonietwanden inclusief de bijbehorende verankering. Vanaf april zijn er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Zo hebben er vele transporten plaatsgevonden om het tracé vrij te maken voor de bouw van de snelweg; tot in 2013 vinden er alleen al circa 150.000 zandtransporten plaats. Ook zijn er speciale bruggen (hulpbruggen) aangelegd om het bouwverkeer af te scheiden van het bestemmings- en doorgaande verkeer en is het informatiecentrum A4 gebouwd en geopend voor het publiek. Daarnaast zijn er op diverse locaties langs het tracé bouwketen geplaatst voor de werknemers van de bouwcombinatie en de opdrachtgever.

Onderzoek

Verder is er onder meer onderzoek verricht naar mogelijk achtergebleven explosieven (WO II); is er geluidsonderzoek gedaan om te kijken welke woningen in aanmerking komen voor extra geluidsisolatie én heeft een onafhankelijk bureau de bouwkundige staat van woningen en andere gebouwen in de omgeving van de A4 Delft - Schiedam onderzocht. Dit om later eventuele schade door de bouw objectief vast te stellen.