Zoeken

Bouw Landtunnel A4 Delft-Schiedam gestart

TODO

IMG_1006.jpg

Heiwerkzaamheden Landtunnel

Op 11 april 2013 is Fundering A4all (bestaande uit Heijmans en Volker Staal Funderingen) begonnen met het heiwerk van een 2000 meter lange landtunnel. Deze landtunnel maakt onderdeel uit van de nieuwe A4 tussen Delft en Schiedam.
De 4000 stuks vibro- en prefabbetonpalen die gebruikt worden voor de tunnel hebben samen een lengte van bijna 100 kilometer. De palen worden geheid in een periode van drieënhalve maand. Om de overlast voor de omgeving te beperken wordt er gewerkt met geluidsmantels en zicht-/geluidsschermen van gestapelde zeecontainers. De werkzaamheden worden op werkdagen tussen 08:00 uur en 19:00 uur uitgevoerd.

A4 Delft - Schiedam

Begin 2012 is gestart met de realisatie van een nieuw deel van de A4 tussen Delft en Schiedam. In opdracht van Rijkswaterstaat legt het consortium A4all, bestaande uit Heijmans, Boskalis en VolkerWessels deze snelweg aan. Van de nieuwe weg, die in totaal 7 kilometer langs is, wordt 2,6 kilometer halfverdiept aangelegd (in zuidelijke richting). Hierna volgt 1,4 kilometer verdiepte weg tot de bebouwing bij Schiedam, waar de weg overgaat in de landtunnel. Na de tunnel kruist de A4 het knooppunt Kethelplein om vervolgens aan te sluiten op de bestaande snelwegen A4 en de A20.

Reistijd

De A4 Delft-Schiedam zal de A13 ontlasten en vermindert de overlast van  sluipverkeer op lokale wegen. De reistijd tussen Den Haag en Rotterdam zal flink worden gereduceerd. Bovendien wordt het netwerk robuuster, omdat er bij een ongeval of werkzaamheden een alternatieve route beschikbaar is. Op een gemiddelde werkdag zullen circa 128.000 motorvoertuigen per etmaal gebruik maken van de A4 Delft-Schiedam.