Zoeken

Aanbrengen groutankerpalen HOV Dichterswijk Utrecht

In opdracht van de gemeente Utrecht voert opdrachtnemer HOV Dichterswijk (consortium bestaande uit KWS Utrecht en Van Hattum en Blankevoort) de aanleg uit van de busbaan en de daarbij horende fietsonderdoorgang ter hoogte van de Nelson Mandela brug in de Utrechtse Dichterswijk. Deze nieuwe busbaan moet, Utrecht in het algemeen en de Dichterswijk in het bijzonder, voorzien van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). Sinds begin van dit kalenderjaar is Volker Staal en Funderingen in opdracht van de combinatie HOV Dichterswijk aangesloten bij de realisatie van dit project.

W19-015 HOV Dichterswijk 07.jpeg

Werkzaamheden VSF

Een aantal weken geleden hebben we reeds ankers voor de damwanden voor de bouwkuip aangebracht en deze week zijn we gestart met het aanbrengen van de groutankerpalen in de toeritten. Voor de toeritten gebeurt dit vanaf maaiveld,  voor de dieper gelegen delen worden deze in een latere fase vanaf een ponton aangebracht. De palen worden tot ca. 25 meter onder maaiveld ingeboord met onze Klemm ankermachine. De ankerstaven worden met een hulpkraan ingevoerd.

Kijk voor meer details over het maken van ankerpalen op onze webpagina: https://www.vsf.nl/nl/funderingen/palen/schroefgroutpalen