Zoeken

Aanbrengen buispalen aanvaarbeveiliging Stadsbrug Kampen

Deze week is Volker Staal en Funderingen voor het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta gestart met het aanbrengen van buispalen naast de Stadsbrug te Kampen. Ten behoeve van het project wordt het zomerbed van de rivier de IJssel ca. 2 m verdiept tussen km 992.9 en 1000.6. Hierdoor moet ter plaatse van de stadsbrug van Kampen de bestaande aanvaarbeveiliging worden vernieuwd. De nieuwe aanvaarbeveiliging bestaat uit schanscaissons, welke ieder op 6 stalen buispalen worden gefundeerd.  Rijkswaterstaat directie Infrastructuur is de opdrachtgever van de werkzaamheden en de (hoofd)aannemer voor de bouw van de schanscaissons is Van Hattum en Blankevoort die weer deel uitmaakt van de bouwcombinatie Isala Delta.  

W15-028 week 48 07.jpg

Project Ruimte voor de Rivier

Het heiwerk omvat het aanbrengen van 30 buispalen ø 1626x25/20 mm lang 20.00 m verdeeld over 5 caissons (2 benedenstrooms en 3 bovenstrooms). De palen worden drijvend vanaf een kraanponton aangebracht. Voor het op de juiste locatie zetten van de palen is op het ponton een heiframe gemonteerd. De palen worden in verband met het positioneren eerst met een trilblok door het heiframe voor een deel in de bodem getrild, tijdens het trillen kan dan eventueel nog de positie en scheefstand worden gecorrigeerd.

De palen worden vervolgens met een hydraulisch (onderwater) heiblok op diepte gezet. Het afheiniveau van de palen bevindt zich circa 6 meter onder waterniveau. Na het aanbrengen zullen op de palen betonconstructies en remmingwerken worden aangebracht.