Zoeken

Hitachi KH 300 GLS

Hei- en boorkraan met een maximale makelaarlengte van 52 meter, geschikt voor het heien van betonnen en stalen palen in schoorstanden van 2:1 voor- en achterover en geschikt voor het trillen van stalen palen en damwanden met name voor combiwanden. Daarnaast wordt de kraan ook ingezet voor het boren van TVSi-palen met een maximaal toelaatbaar boormoment van 50 tonmeter en een boorlengte tot 38 meter.

KH 300 GLS MVC-820F.JPG