Zoeken
WW foto 3.jpg

Wonderwoods Utrecht

In het Utrechtse stationsgebied realiseert Bouwcombinatie Wonderwoods (Boele & van Eesteren | Kondor Wessels Amsterdam) vanaf eind 2020 Wonderwoods. Wonderwoods omvat 2 spraakmakende torens die met elkaar verbonden worden door een ondergrondse 1-laagse stallingsgarage. De torens met een oppervlakte van in totaal 81.000m2 krijgen een divers programma met onder andere huur- en koopwoningen, kantoren, retail, horeca, educatie, cultuur en een semipublieke daktuin. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van Wonderwoods Development en is onderdeel van de herontwikkeling van het beurskwartier.  Wonderwoods wordt naar verwachting medio 2024 in gebruik genomen. Volker Staal en Funderingen realiseert de complete bouwkuip voor de twee woontorens.

Realiseren bouwkuip

Het project Wonderwoods bestaat voor Volker Staal en Funderingen uit het realiseren van een bouwkuip t.b.v. 2 multifunctionele gebouwen nabij het station Utrecht Centraal.
De bouwkuip met een afmeting van ±7.000 m² bestaat uit een verankerde CSM-wand met een onderafdichting door een bodeminjectie. De ankers worden na het betonwerk van de kelder verwijderd.

Ten behoeve van de fundatie van de gebouwen worden TVSi-palen geboord. Daarnaast is VSF verantwoordelijk voor de bemaling (door Van Kessel) en de ontgraving (door KWS).

De CSM-wand (uitgevoerd door Bodembouw) is in totaal 423 m¹ lang, 0,55 m breed en gemiddeld 13 m' diep en daarnaast voorzien van 166 stuks verwijderbare Samwoo ankers, waarvan 6 stuks ankers 4-strengs zijn en de resterende 3-strengs met een lengte van gemiddeld 14,5 meter.

Er zijn met 2 boorstellingen in totaal 908 stuks TVSi-palen aangebracht, waarvan een groot deel in 2-paals funderingspoeren te vinden zijn. In totaal wordt er 15.948 meter paal borend aangebracht. Nadat/tijdens het ontgraven worden de palen gesneld en doorgemeten in opdracht van VSF. 

Voor de injectievloer zijn ongeveer 10.000 injectiepunten van 10,0 meter trillend ingebracht en aansluitend geïnjecteerd, zodat er op 10 meter diepte een waterremmende laag van 1,0 meter dikte wordt gevormd.

De duur van de funderingswerkzaamheden bedroeg ongeveer 6 maanden.

Nadat de bouwkuipen zijn gerealiseerd is de bemaling aangehouden nog 39 kalenderweken voor de BOERI-toren en 33 kalenderweken voor het MVSA-gedeelte.

 

Natuur in de stad

Wonderwoods bestaat uit twee groene torens van 105 en 70 meter hoog. De hoogste toren, naar ontwerp van Stefano Boeri Architetti, komt aan de Croeselaan en wordt voorzien van een verticaal bos van beplanting aan de balkons en gevels. De tweede toren komt naast bioscoop Kinepolis en wordt gekenmerkt door de voor MVSA Architects typerende rondingen in de gevels. Dit ontwerp heeft veel groen aan de binnenzijde; zo krijgt de toren een groot atrium en wintertuinen langs de gevels. Naast de circa 4000m1 plantenbakken en de 161 grote boombakken aan de gevels van de hoogste toren zijn vrijwel alle daken groendaken met een waterretentie functie. Deze daken houden het regenwater vast om later via een volautomatisch systeem weer te dienen voor de bewatering van al het groen.

Duurzaamheid

Bij de realisatie van Wonderwoods wordt uitgegaan van de hoge ambities en wensen voor duurzaamheid, groen en gezondheid. Om duurzaamheid in alle lagen door te voeren wordt voor gebouwdeel ‘Kantoren’ een BREEAM Excellent certificaat nagestreefd.