Zoeken
04-highres.jpg

Vrieswerk Van Gogh Museum Amsterdam

Het Van Goghmuseum in Amsterdam heeft een nieuwe entree aan de zijde van het Museumplein. Hierdoor sluit het Van Goghmuseum optimaal aan bij de andere twee musea, want zowel het Stedelijk Museum Amsterdam als Rijksmuseum Amsterdam heeft de ingang verplaatst naar het Museumplein. Hierbij is “The New Entrance Hall” die gemaakt is in de Kurokawa vleugel met een volledig glazen dak een feit.

In de de bestaande -2 vloer van de Kurokawavleugel zijn een roltrapput en een liftput gerealiseerd. De moeilijkheid was dat er reeds een betonnen vloer met trekpalen aanwezig was, waar de putten in gerealiseerd dienden te worden. Omdat hier zo’n 7m’ tegen de bestaande waterdruk moest worden gewerkt is er voor gekozen om de grondvriestechniek toe te passen, hierbij is middels vloeibare stikstof het grondwater bevroren. Dit is een grondverbeteringstechniek met een tijdelijke functie. Het voordeel van deze techniek is dat het snel is en de risico’s beperkt zijn. 

Werkzaamheden

Voor de beide putten zijn er totaal 54 boringen verricht tegen de waterdruk in. Middels een speciaal ontworpen sluisconstructie was het mogelijk boringen te verrichten waardoor gekoppelde boorbuis op de juiste diepte kon worden geplaatst. De boringen zijn verricht met een kleine boorstelling met een beperkt eigen gewicht die geschikt is om in beperkte ruimte te werken.

In de boringen zijn vrieslansen geplaatst. De vrieslansen zijn allen aangesloten op een koude netwerk die verbonden was met een op het terrein geplaatste opslagtank met een inhoud van 50.000 liter. De individueel te regelen vrieslansen werden vanuit de opslagtank gevoed met koude vloeibare stikstof (met een temperatuur van -196°C) die vervolgens werd afgeblazen via een schoorsteen.

Na de invriesperiode van ca. 2 weken, was het vrieslichaam waterdicht en voldoende sterk. Vanaf dat moment werd het vrieslichaam in stand gehouden.In deze periode kon de betonnen vloer open worden gezaagd en de grond worden verwijderd, om de definitieve putten te plaatsen. Tijdens al deze werkzaamheden werden de temperaturen continu gemonitord en als nodig werd het systeem bijgestuurd om alle doelwaardes te bereiken of te handhaven.

Complexiteit

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is het museum zonder hinder normaal open geweest voor bezoekers.

Ingebruikname

De nieuwe spectaculaire glazen entree aan het Museumplein is sinds september 2015 in gebruik voor bezoekers.