Zoeken
20210211 Topview 5DM46837.JPG

Uitbreiding kademuur SIF

In opdracht van Havenbedrijf Rotterdam voert Van Hattum en Blankevoort de verlenging van de diepzeekade van Sif uit. Dit is het tweede deel van de diepstekende kade van de haven. Het gaat om een verlenging van 200 meter kademuur met een kerende hoogte van 30 meter in de Arianehaven van Rotterdam, Maasvlakte.   Volker Staal en Funderingen en Van Hattum en Blankevoort voeren, samen met partners, gezamenlijk de werkzaamheden uit.

Diepststekende kade van de haven

De realisatie van een deel van de meest diepstekende kade van de Rotterdamse haven is complex. Bij voltooiing moet de kade zo’n dertig meter hoogteverschil tussen kade en zeebodem overbruggen, zonder te bezwijken onder de belasting van monopiles op de kade en offshore werkschepen ervoor. Om de kade in de toekomst nog verder te kunnen verdiepen is zij een meter extra dieper gebouwd dan bij aanvang van het gebruik nodig is.

 

Kademuur speciaal ontworpen voor jack-up schepen

De Sif kade is speciaal ontworpen voor onder andere het ontvangen van de zogenaamde jack-up schepen die hun poten op de havenbodem zetten en zichzelf omhoog drukken ten behoeve van het laden van de fundaties of andere windturbine onderdelen.

Deze uitbreiding van de kademuur geeft Sif de mogelijkheid om haar services aan de offshore windindustrie uit te breiden met het verzorgen van de opslag, opbouw en toelevering (‘marshalling’) van de turbines, bladen en torens voor offshore windparken. De klant die als eerste straks gebruik maakt van de kade, is Siemens Gamesa voor het project Hollandse Kust Zuid. Sif zal alle turbine en fundatie componenten voor het windpark vanaf de Sif terminal leveren.

 

Funderingswerkzaamheden

De funderingswerkzaamheden worden uitgevoerd in een fase met meerdere heistellingen en omvatten:

- het heien van ...  palen

- het heien van ... palen

 

Over Sif

Sif Netherlands b.v. fabriceert grote stalen buizen die gebruikt worden als funderingen voor offshore windturbines. Aan de kade van Sif op de Maasvlakte worden deze monopiles met lengtes tot 120 meter en een diameter tot 11 meter, geladen door gigantische offshore installatieschepen. Eenmaal offshore worden de monopiles in de zeebodem geheid als fundatie voor de windturbines.